Epsilon rotationsborrkrona

Rotationsborrkronor

För dagens produktivitetskrav.

Kontakta oss

Ett stort urval av borrkronor

När det gäller rotationsborrkronor ger vi dig högsta möjliga prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet. Förstahandsvalet vid borrning.
Tillverkning av rotationsborrkronor
I dagens konkurrensutsatta marknad ställs krav på bättre processer och utrustning som ger mervärde till gruvverksamheten. För att öka effektiviteten och minska kostnaderna för borrning, förväntas spränghålsriggarna leverera allt mer energi till borrkronan. Till följd av detta måste borrkronor utformas och tillverkas noggrant för att inte äventyra produktivitet och effektivitet i allt komplexare och dyrare borrsystem. Borrkronorna har blivit en ännu viktigare och avgörande del i denna process.
 

Rullborrkronor

Verifierade i laboratoriet för överlägsen prestanda på fältet.

 

Vi erbjuder rullborrkronor av högsta kvalitet. Vårt förstklassiga Epsilon-produktsortiment utlovar högsta möjliga prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet. Detta leder i praktiken till lägre kostnader för borrning. Omega-produktsortimentet med tätade lager eliminerar osäkerheten vid borrning. Omega-borrkronorna är utformade för att öka borrkronornas livslängd ännu mer där tillämpningen medför restriktioner för borrningen. 

 

Epsilon

Maximerar produktiviteten och minskar dina totala borrningskostnader. 

 

Avancerad teknik

Epsilon är resultatet av omfattande erfarenhet från fältet i kombination med avancerat utvecklingsarbete och simulatortester.

 

Balanserad skärstruktur

De optimerade skärstrukturerna (placeringen av stiften) och lagrens geometri ger en jämnare fördelning av lagerbelastningen. Resultatet är en mjukare och mer balanserad skärstruktur så att du kan bibehålla hög borrsjunkning över längre tidsperioder utan att riskera att lagren går sönder. Det skyddande höljet minimerar även slitage på både kronkropp och kjol.

 

Lägre totala borrningskostnader

Epsilon Premium-borrkronorna är konstruerade med ett strömlinjeformat öra som kan stöta ut större stenstycken. Du får högre borrsjunkning, längre livslängd, och betydligt lägre borrningskostnader. Slutför jobben på kortare tid!

 

Omega

Borrkrona med förseglade lager som överträffar förväntningarna vid arbete i oförutsägbara miljöer.

 

Värde för kunden

Omega-borrkronan med förseglade lager ger dig bättre generellt mervärde. Lägre total ägandekostnad, högre borrsjunkning, längre livslängd på borrkronan och möjligheten att arbeta i varierande borrningsförhållanden är faktorer som bidrar till kostnadsbesparingar och ökad vinst, beroende på gruva, borrdjup och mönster.

 

Effektivitet

De strömlinjeformade spåren tar effektivt bort borrkax och flis från hålet. Dessa kan skräddarsys för att klara de tuffaste borrningsförhållanden, oavsett borrningsextremiteter.

 

Markförhållanden

Omega är idealisk för borrningsförhållanden där grundvatten samlas i hålet eller där det finns insprutat vatten i luftströmmarna som kan fräta på borrkronans lager.

 

Klaw-borrkronor

Exceptionell borrsjunkning för de flesta tillämpningar vid grund borrning.

 

Konstruerad för säkerhet

Ju färre kronbyten, desto mer tid för borrning. Vi har verktygen för att byta kronorna både säkert och enkelt.

 

Lägre borrningskostnader

Med färre reparationer behövs inget reparationslager. Lager- och fraktkostnaderna blir minimala.

 

Produktivitet

Borrning av högsta kvalitet under borrkronans livslängd. Inga svetsningsreparationer som påverkar borrningsförmågan, bekvämare arbete för föraren, ökad produktion och inget mer stångkrångel!

 

Borrkronor i PDC

För dagens borrningsutmaningar.

 

Borrkronor av PDC (polykristallin diamantkomposit) är särskilt lämpade för olje- och gasindustrin och HDD-industrin. Nu med ännu bättre teknik till en lägre kostnad. PDU-borrkronorna blir allt vanligare vid arbete med vattenbrunnar, geoteknik och gruvbrytning.

 

Vi levererar toppmoderna PDC-borrkronor och en mängd andra borrningsprodukter så att du kan effektivisera borrningen och sänka kostnaderna tack vare kvalitet och prestanda. I vår fullt utrustade tillverkningsanläggning använder erfarna konstruktionsingenjörer, arbetsledare och tekniker egenutvecklade system och processer för att utveckla produkternas utformning, prestanda och hållbarhet. Vi kan därmed erbjuda dig den bästa PDC-borrkronan på marknaden, samt andra borrningsprodukter och innovativa lösningar för dagens borrningsutmaningar.