Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epsilon rotationsborrkrona

Rotationsborrkronor

– för dagens produktivitetskrav.

Kontakta oss

Ett stort urval av borrkronor

När det gäller rotationsborrkronor ger vi dig högsta möjliga prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet. Förstahandsvalet vid borrning.
Tillverkning av rotationsborrkronor
I dagens konkurrensutsatta marknad ställs krav på bättre processer och utrustning som ger mervärde till gruvverksamheten.  För att öka effektiviteten och minska kostnaderna för borrning, förväntas spränghålsriggarna leverera allt mer energi till borrkronan. Till följd av detta måste borrkronor utformas och tillverkas noggrant för att inte äventyra produktivitet och effektivitet i allt komplexare och dyrare borrsystem. Borrkronorna har blivit en ännu viktigare och avgörande del i denna process.
 

Rullborrkronor

Verifierade i laboratoriet för överlägsna prestanda på fältet.

 

Vi erbjuder förstklassiga rullborrkronor. Vårt förstklassiga Epsilon-produktsortiment utlovar högsta möjliga prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet. Detta leder i praktiken till lägre kostnader för borrning. Omega-produktsortimentet med tätade lager eliminerar osäkerheten vid borrning. Omega-borrkronorna är utformade för att öka borrkronornas livslängd ännu mer där tillämpningen medför restriktioner för borrningen. 

 

Epsilon²

Epsilon – maximera produktiviteten och sänk dina totala borrningskostnader. 

 

Avancerad teknik

Epsilon är resultatet av omfattande erfarenhet från fältet i kombination med avancerat utvecklingsarbete och simulatortester.

 

Balanserad skärstruktur

Skärstrukturer (placering av insatser) och lagergeometri har optimerats för att fördela belastningen på ett jämnare sätt över lagren. Resultatet är en jämnare och mer balanserad skärstruktur, vilket ger bibehållen borrsjunkning över längre tidsperioder, med minskad risk för problem med lagren. En extra bonus är ett pansarskydd som minimerar slitaget på borrkronans stomme och svans.

 

Lägre totala borrningskostnader

Våra förstklassiga Epsilon-borrkronor är konstruerade med strömlinjeformade spår, vilket gör det möjligt att mata ut större bitar eller sten. För din verksamhet innebär detta att du kan se fram emot snabbare borrsjunkning, längre livslängd hos borrkronan och betydligt lägre totala borrningskostnader. Nu tar det mindre tid att få jobbet gjort!

 

Läs mer

 

Omega

Omega – borrkrona med förseglade lager som överträffar förväntningarna vid arbete i oförutsägbara miljöer.

 

Kundvärde

Omega-borrkronan med förseglade lager ger våra kunder bättre generellt mervärde. Lägre total ägandekostnad, högre borrsjunkning, längre livslängd på borrkronan och möjligheten att arbeta i varierande borrningsförhållanden är faktorer som bidrar till kostnadsbesparingar och ökad vinst, beroende på gruva, borrdjup och mönster.

 

Effektivitet

De strömlinjeformade spåren tar effektivt bort borrkax och flis från hålet. Dessa kan skräddarsys för att klara de tuffaste borrningsförhållanden, oavsett borrningsextremiteter.

 

Markförhållanden

Omega är idealisk för borrningsförhållanden där grundvatten samlas i hålet eller där det finns insprutat vatten i luftströmmarna som kan fräta på borrkronans lager.

 

Läs mer

 

Klaw-borrkronor

Exceptionell borrsjunkning i de flesta grunda borrningsförhållanden.

 

Konstruerad för säkerhet

Ju färre kronbyten, desto mer tid för borrning. Vi har verktygen för att byta kronorna både säkert och enkelt.

 

Lägre borrningskostnader

Med färre reparationer behövs inget lager med reparationsverktyg. Lagernivåer och fraktkostnader reduceras till ett minimum.

 

Produktivitet

Borrning av högsta kvalitet under borrkronans livslängd. Inga svetsningsreparationer som påverkar borrningsförmågan, bekvämare arbete för föraren, ökad produktion och inget mer stångkrångel!

 

PDC-borrkronor

– för dagens borrningsutmaningar.

 

Borrkronor av PDC (polykristallin diamantkomposit) är särskilt lämpade för olje- och gasindustrin och HDD-industrin. Nu med ännu bättre teknik till en lägre kostnad. PDC-borrkronorna blir allt vanligare vid arbete med vattenbrunnar, geoteknik och gruvbrytning.

 

Vi erbjuder toppmoderna PDC-borrkronor i stål, liksom ett antal andra borrningsprodukter, för att optimera borrningseffektiviteten och sänka borrningskostnaderna tack vare kvalitet och prestanda. Vår fullt utrustade produktionsanläggning, vårt erfarna tekniska designteam, våra erfarna chefer och tekniker använder egenutvecklade system och processer för att bygga branschens mest högkvalitativa PDC-borrkronor och andra borrningsprodukter med ständigt förbättrad produktkonstruktion, prestanda och hållbarhet genom att utveckla innovativa lösningar för dagens borrutmaningar.