Atlas Copco Secoroc 588-11, T-Wiz, Angered Göteborg, Org arb nr 546-11

Rotationsborrkronor

För dagens produktivitetskrav.

Kontakta oss

Förstahandsvalet vid borrning.

Ett stort urval av borrkronor.

Högsta möjliga prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet.

Avancerad teknik

Epsilon är resultatet av omfattande erfarenhet på fältet i kombination med avancerad forskning och utveckling, som avancerad simuleringsteknik.

Balanserad skärstruktur

De optimerade skärstrukturerna (placeringen av stiften) och lagrens geometri ger en jämnare fördelning av lagerbelastningen. Resultatet är en mjukare och mer balanserad skärstruktur så att du kan bibehålla hög borrsjunkning över längre tidsperioder utan att riskera att lagren går sönder. Det skyddande höljet minimerar även slitage på både kronkropp och kjol.

Lägre totala borrningskostnader

Epsilon Premium-borrkronorna är konstruerade med ett strömlinjeformat öra som kan stöta ut större stenstycken. Du får högre borrsjunkning, längre livslängd, och betydligt lägre borrningskostnader. Slutför jobben på kortare tid!

Värde för kunden

Omega-borrkronan med förseglade lager ger dig bättre generellt mervärde. Lägre total ägandekostnad, högre borrsjunkning, längre livslängd på borrkronan och möjligheten att arbeta i varierande borrningsförhållanden är faktorer som bidrar till kostnadsbesparingar och ökad vinst, beroende på gruva, borrdjup och mönster.

Effektivitet

De strömlinjeformade öronen tar effektivt bort borrkax och flis från hålet. Dessa kan skräddarsys för att klara de tuffaste borrningsförhållanden, oavsett borrningsextremiteter.

Markförhållanden

Omega är idealisk för borrningsförhållanden där grundvatten samlas i hålet eller där det finns insprutat vatten i luftströmmarna som kan fräta på borrkronans lager.

Konstruerad för säkerhet

Ju färre kronbyten, desto mer tid för borrning. Vi har verktygen för att byta spetsarna både säkert och enkelt.

Lägre borrningskostnader

Med färre reparationer behövs inget reparationslager. Lager- och fraktkostnaderna blir minimala.

Produktivitet

Borrning av högsta kvalitet under borrkronans livslängd. Inga svetsningsreparationer som påverkar borrningsförmågan, bekvämare arbete för föraren, ökad produktion och inget mer stångkrångel!