Tre smarta koner

Epsilon2 - Three clever cones
Allt handlar om flöde. Det handlar om att riggen ska jobba på så fort och så problemfritt som möjligt, utan oplanerade stopp.

Det viktigaste för gruvarbetare är att kunna borra utan avbrott. Det är nyckeln till en lönsam verksamhet. Det handlar också om hur din verksamhet har en så liten påverkan på människor och miljö som möjligt.

 

På Epiroc vet vi vilka problem gruvarbetare stöter på. Borrkronor som fastnar långt ner under jord. Skär som slits ut i förtid. Lager som börjar rosta på grund av fukt.

 

Vi bestämde oss för att göra något åt det. Vi gick tillbaka till ritbordet och bad våra ingenjörer att lösa dessa problem. De levererade en uppsättning riktigt smarta funktioner. Helt nya funktioner som vi bad våra kunder att testa i verkliga förhållanden och i krävande miljöer. Som Torrent AWS och Tornado. De kommer att överraska dig.

 
Excellenticus

Excellenticus

Förstklassig kvalitet

Att vara ditt förstaval är det som räknas för oss på Epiroc. Vi vet hur viktigt det är att använda borrkronor av allra högsta kvalitet för att minimera den totala borrkostnaden. Ju bättre borrkrona, desto större vinst – så enkelt är det! Vi lägger stora resurser på R&D, och det innefattar omfattande analyser av vätskeflödessimuleringar. Och det gör vi inte bara rent rutinmässigt – vårt mål är att öka borrprestandan. Det har vi också lyckats med, till exempel med Epsilon², där våra kundtester visar upp till 61 % längre borrdistans före kassering av borrkronan jämfört med en luftlagerkrona i standardmodell. Kvalitet lönar sig alltid, och det syns på slutresultatet.

Effecticus

Effecticus

Öka lönsamheten

Det uppstår ofta problem med lagren i luftlagerkronor. Antingen överhettas lagren i konerna på grund av friktion, eller så korroderar de på grund av fukt från vatteninsprutningen för dammdämpning. Så behöver det inte längre vara. Vi har utvecklat nya patenterade funktioner för effektivare kylning av lagren med nästan helt torr luft, vilket löser båda dessa problem. Med vår lösning lyckades vi öka luftflödet i lagren med 60 procent och minska eroderingen av koner med 59 procent. Detta fördubblade lagrens livslängd. Lägg till effektivare rengöring av bergytan, så får vi betydligt snabbare penetrationsgrader och längre livslängd på skärstrukturen.

Environmenticus

Environmenticus

Minskad klimatpåverkan

På Epiroc är vi uppmärksamma på dagens snabba utveckling och de ständigt föränderliga krav som uppstår, och vi är fast beslutna att driva en verksamhet som växer på ett säkert och hållbart sätt. Att kontinuerligt minska klimatpåverkan – både för oss själva och för våra kunder – är ett viktigt fokusområde för oss. Denna strävan genomsyrar alla delar av verksamheten: i utvecklingen av banbrytande fossilfria eldrivna borriggar såväl som i våra smarta luftlagerkronor som Epsilon². En borrkrona som erbjuder oavbruten drift och längre livslängd innebär att färre produkter behöver tillverkas, att mindre råmaterial behöver utvinnas och att färre transporter behövs.

 

Imponerande från första ögonkastet ...

Det räcker med en snabb titt på Epsilon² för att flera högkvalitetsfunktioner ska synas. Vi uppdaterade den föregående versionen av Epsilon med de tåligaste materialen på marknaden. Vi lade också till onlinefunktioner, vilket betyder att Epsilon² är den första luftlagerkronan som är förberedd för framtidens uppkopplade gruvindustri.

Olika skärkonfigurationer

Epsilon² är tillgänglig i många olika utföranden, med diametrar mellan 171 till 406 mm (6-3/4 till 16 tum), och olika skärkonfigurationer (skärstrukturer) för mjuka, medelhårda, hårda och mycket hårda bergtyper.

Starkare. Tåligare. Hårdare. Enduro.

Skär i Enduro-karbid håller längre. De är mer slittåliga och håller därför formen och skärpan längre. De är också tåligare, så de bryts inte lika enkelt, även vid utmanande arbetsvillkor i sprucket berg eller vid höga rotationshastigheter.

Det mest hållbara stålet

Vi gav våra metallurger en enkel uppgift – att ta fram det mest hållbara stål vi någonsin använt i en borrkrona (och vår historia sträcker sig tillbaka till 1873 ...). De gav oss en ny legering med enastående slittålighet och utmattningshållfasthet. Förbättrade material i koner och flänsar ger en starkare struktur som håller längre.

Förberedd för uppkoppling

Automation. Automatiserad borrning. Lagerhantering. Dessa är alla nya områden för gruv- och byggföretagen. Vi förberedde Epsilon² för uppkopplad drift, så att den direkt kan scannas in i ditt lager och spåras under hela användningstiden.

Standardiserade gängor

Epsilon² levereras med API- eller BECO-standardgängor för enkel integrering med din befintliga borrsträngsutrustning.

 

Visste du att ...

Den nya Epsilon² är utformad med tre patenterade funktioner som gör att den är överlägsen alla andra rullborrkronor med luftlager: Vektordimensionerat Tornado-luftlager, Torrent AWS (luft-/vattenavskiljare) och munstycksoptimeringssystem (NOPS).

... och fler guldkorn finns dolda på insidan

Om man öppnar upp Epsilon² ser man en konstruktion med en del mycket speciella egenskaper som kommer att revolutionera tekniken bakom luftlagerkronor. Den patenterade Torrent AWS (luft-/vattenavskiljare) och Tornado kombineras för att eliminera en vanlig orsak till produktionsstopp – defekta lager, medan NOPS bidrar till att förlänga borrkronans livslängd och borrdistans innan den slits ut.

Håller lagren kylda – Tornado

Tornado, eller ska vi säga det vektordimensionerade Tornado-lagrets luftflödesdesign leder luftflödet till lagrens lastsida för att höja kylprestandan och förlänga livslängden.

 

Att hålla lagren rena och ordentligt kylda är ett ständigt problem när man använder rullborrkronor. Vi använde CDF-modellering (Computational Fluid Dynamics) för att effektivt fördela den komprimerade luften som pumpas in i lagren. På så sätt kunde vi förbättra kyleffekten och bättre motverka friktionsvärmen från de kontinuerligt rullande lagerelementen som stödjer lasten på flera ton.

 

I tidigare versioner leddes luften från lagren ut nästan direkt genom utloppsportarna innan lagrets lastsida hann kylas ned (och det är den överlägset varmare sidan av lagret). Den kraftiga värmen förstörde då lagrets yta och minskade dess livslängd. Med Tornado utvecklade vi en annan cirkulationsväg för luften i lagret genom att optimera placeringen av utloppsportarna.

Torrent AW – minskar korrosion i lagren

Torrent AWS hindrar effektivt att fukt från vatten i dammdämpningssystemet tränger in i lagren.

 

Dammet från spränghålsborrning i sten innehåller ofta höga nivåer av kiseldioxid, som är en direkt bidragande orsak till silikos (stendammlunga). Torrent AWS gör att vatten kan sprutas in för att dämpa dammet och kontrollera dammläckage i omgivningen och minskar samtidigt lagrens exponering för vatten.

 

Torrent AWS leder torr luft genom lagren och låter den mättade luftblandningen flöda ut genom munstyckena. Luft-/vattenblandningen som cirkulerar genom lagret måste passera två vertikala 180-graderssvängar vilket hindrar vattnet och gör att 95 procent eller mer separeras bort. Denna konstruktion kan förlänga eller till och med fördubbla lagrets livslängd.

Snabbast möjliga bortforsling av borrkax – NOPS

Optimerade munstycken (nozzle optimization – NOPS) hjälper till att forsla bort borrkax 50 procent snabbare, vilket i sin tur minskar eroderingen av koner med upp till 60 procent.

 

NOPS är ett patent under licens från Baker Hughes som optimerar inriktningen för munstyckena som sprutar in vattnet. Den här konstruktionen bidrar till att avlägsna borrkax och till en effektivare rengöring av bergytan, och detta i sin tur ger en snabbare borrsjunkning och en längre livslängd för borrkronans skär.

 

NOPS rengör hålets botten genom att rikta strålen mot kritiska områden och smidigt forsla bort borrkaxet, samtidigt som skärstrukturen rengörs. Slitaget på utrustningen minskar, kostnaderna minskar, och borrkronornas livslängd ökar.

 

En närmare titt på våra patenterade funktioner

Här kan du titta närmare på designen bakom Tornado, Torrent AWS och NOPS.

Tornado

1. Torr och ren luft pumpas in i lagret i varje enskild kon.2. Optimerad placering av utloppsportar och cirkulationskanaler leder mer luft till den varma lagersidan.3. Det ger en effektivare kylning av lagret och minskar slitaget på ytorna, vilket förlänger borrkronornas livslängd.

Torrent AWS

1. Flänsar på luftledningarna separerar det mesta av vattnet från kylluften till lagren.2.Luft-/vattenblandningen måste passera två vertikala 180-graderssvängar vilket hindrar vattnet och gör att mer fukt separeras bort.3.När luften når lagren är fukthalten lägre än 5 procent.

NOPS

1.Munstyckenas inriktning optimeras med hjälp av CFD-analys.2.Tre strålar med mättad luft-vattenblandning avlägsnar effektivt borrkax och rengör bergytan.3.Den genomsnittliga tiden för att avlägsna borrkax från borrkronan sänks med 50 procent.

En oslagbar borrsträng

Alla delar av borrsträngen måste hålla en optimal prestanda. Det är därför vi lägger lika stor vikt vid dämpare, borrör och borrkronor. För dig betyder det att du kan få en komplett, oslagbar borrsträng från en enda leverantör: Epiroc.

Varje komponent är viktig

Vid utveckling av ett rotationsborrsystem läggs mest krut på själva borriggen – den väsentliga del av utrustningen som kräver en betydande investering och därför också en planerad återbetalning.

 

Prioritet nummer två burkar vara de roterande rullborrkronorna. För att man ska kunna maximera riggens och borrkronornas kapacitet och effektivitet och samtidigt öka utrustningens livslängd och produktivitet måste man dock också välja komponenterna i borrsträngen noga.

Borrsträngens primära syfte

Borrsträngens huvudsakliga syfte är att överföra vridmomentet och vikten från rotationshuvudets kraftkälla till borrkronan som bryter stenen.

 

I alla bergborrningsmetoder måste kraften överföras så effektivt som möjligt, med så lite vibrationer som möjligt, eftersom vibrationerna orsakar onödigt slitage på borriggen och minskar borrsjunkningen.

Roterande borrsträng

Stötdämpare

Stötdämparen är placerad närmast riggen, högst upp på borrsträngen, där den effektivt absorberar skadliga vibrationer från borrkronan.

 

Övre gänghylsa

Denna komponent minskar slitaget på stötdämparens och borrörens gängor.

 

Borrör

Borrören måste vara helt raka och styva för att det ska gå att borra, de ska inte brytas lätt, de ska vara slittåliga och ha hög utmattningshållfasthet för att kunna erbjuda en lång livslängd.

 

Nackadapter

Den sista delen innan rullborrkronan är en adapter, eller stabilisator, som stabiliserar hålet och optimerar borrprestandan.

 

Roterande däckbussning

Den roterande bussningen riktar in borrsträngen i mitten när den passerar genom borriggens däck.

 

Epsilon² borrkrona

Den nya Epsilon²-borrkronan är kronjuvelen på borrsträngen som förlänger livslängden och ökar borrsjunkningshastigheten till helt nya nivåer.

Loading...