Loading...

Robust kabelbultning

Cabletec L är ett helt mekaniserat kabelbultningsaggregat optimerat för medelstora till stora tunnelprofiler från 4,5 x 4,5 m upp till en maximal borrbomsräckvidd på 8 m. Den här robusta bultningsmaskinen ger en stor kostnadsbesparing för arbetskraft och utrustning genom två bommar – den ena för borrning och en för injektering och kabelinstallation. Automatisk rengöring av blandarenhet och injekteringsslang optimerar utrustningens tillgänglighet. Cabletec L är bland de mest avancerade och produktiva helt mekaniserade kabelbultningsriggarna i sin storleksklass.