Optimal luftkvalitet under jord

Serpent Automatic-modulen garanterar kontinuerlig luftkvalitet genom att automatiskt optimera fläkthastigheten för att uppfylla ventilationsbehoven på ett adekvat sätt och samtidigt spara energi. Avancerade givare mäter regelbundet nivåerna av kolmonoxid och kvävedioxid för att avgöra luftkvaliteten och sedan automatiskt justera fläkthastigheten, vilket kontinuerligt säkerställer ett tillräckligt luftflöde och en perfekt reglerad underjordisk arbetsmiljö. Den smarta Serpent Automatic-modulen minimerar energiförbrukningen samtidigt som den säkerställer efterlevnad av miljökrav och bestämmelser.

Serpent Automatic A20