Koudiat Acerdoune Dam i Algeriet.

Väg- och vattenbyggnad

Vi tillhandahåller världsledande produkter och tjänster för konstruktion och underhåll av vägar, broar, kanaler, dammar och stadsutvecklingsprojekt.

Kontakta oss

Världen runt oss

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som är kundfokuserade och miljövänliga. Våra produkter har de lägsta utsläppen i branschen och är utformade för optimal säkerhet.

Ansluten

Vi har en ledande ställning inom maskinautomatisering och anslutningsbarhet. Med en effektiv planering och spårbarhet hjälper vi våra kunder att optimera verksamheten.

Produktivitet när den är som bäst

När vi talar om effektivitet i verksamheten menar vi snabba och noggranna installationer, genomträngningshastighet i världsklass, hål på rätt plats, god arbetsmiljö och en lösning på varje problem. Det är riktig produktivitet.

Kundberättelser

En lätt tungviktare

July 21, 2015

Beräkningen av hur mycket sten som behöver sprängas ut i förberedelsefasen av ett byggprojekt är vanligen en relativt korrekt process. I Vega beslutade man dock medan processen pågick att en av byggnaderna skulle flyttas flera meter från den ursprungliga platsen, vilket ledde till mer sten än vad som ursprungligen planerades.