Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Möjliggör automatisering

Automatiserad borrning vid dagbrytning är här. Tekniken är framgångsrik och används över hela världen. Kol-, koppar-, järn- och guldgruvor i stora gruvnationer som Australien, Sydafrika, Kanada, USA och Chile kan uppfylla målsättningar som tidigare betraktades som ouppnåeliga. Genom automatisering av Pit Viper-borrmaskinen kan operatören uppfylla fler mål på ett säkert sätt. Operatörsstödda funktioner som AutoLevel, AutoDrill, automatisk stångbytare och telestyrd fjärrkontroll av multiriggar är bara några av de redskap som används för att få en jämn och hållbar produktivitet, skift efter skift. Här riktar vi fokus på det värde som Pit Viper-automatisering ger till gruvor över hela världen.
Automation Pit Viper 351 at customer site
Ända sedan Atlas Copco lanserade sitt elektroniska riggkontrollsystem (RCS) 1998 har den ena efter den andra innovativa funktionen baserade på RCS sett dagens ljus i ett stadigt flöde. Genom att automatisera styrningen av olika riggfunktioner ersätts mänsklig erfarenhet och en mängd inmatningar från joysticks och brytare med datoriserade inmatningar som baseras på sensorer och programvara.
Den främsta fördelen med automatisering är att kontrollsystemet inte kommer att avvika från de ursprungliga instruktionerna. Medan även den skickligaste av borrskötare presterar något ojämnt mellan de respektive repetitionerna på grund av trötthet, bristande koncentration eller ett enkelt misstag, så genomför RCS var och en med tillförlitlig precision. En riktig expert kan vinna setet i en enstaka repetition, men vid de flesta arbetsuppgifterna kommer det automatiserade systemet att ha besegrat borrskötaren i slutet av skiftet. Det innebär också att den automatiska driften kan replikeras under upprepade skift, oavsett vilken mänsklig operatör som övervakar processen.
Femton år och fyra RCS-generationer senare finns automatiseringspaket tillgängliga för samtliga Atlas Copco Pit Viper-borrar. Atlas Copcos sortiment av Office-baserade mjukvaruverktyg, som Surface Manager, kompletterar automatiseringspaketen med lättanvända rapporteringsgränssnitt. Surface Manager visar Pit Viper-data i en tydlig layout för att kartlägga borranvändning, utvärdera produktionsstatistik, spåra förbrukningsartiklar och jämföra planerade kontra verkliga resultat. I form av diagram och grafik hjälper sådana aktiva hanteringsverktyg till vid utbildningen av borrningspersonal och ger beslutsstöd åt alla intressenter.
Ökad automatisering ger ökad användning
Paulyn Espíndola, produktchef för Atlas Copco Drilling Solutions i Chile, berättar att en av hans kunder inom koppargruvindustrin ökar sitt riggutnyttjande genom att expandera var borrmaskinerna kan användas. Atlas Copcos Pit Viper 351-dieselrigg, som i april utökade en maskinpark med fem PV 351-riggar, är den första telefjärrstyrda riggen för dagbrottsdrift i Chile. Med en fullständigt trådlös styrning av riggen kan operatören numera borra var som helst på pallen då borrskötaren håller sig på behörigt avstånd från borrarbetet. Paulyn Espíndola säger att koppargruvan stod inför en unik utmaning som endast kunde lösas med automatisering, och att Pit Viper-automatiseringspaketet lät gruvan välja funktioner och uppgraderingspaket som exakt matchade deras verksamhetsbehov.
Automatisering för begränsade resurser
Teleremote trailer, operational center

Telefjärrstyrt driftscentrum

Dustin Penn, affärsenhetschef för Atlas Copco Drilling Solutions i Australien, betjänar flera järnmalmsgruvor med de RCS-baserade PV-271-spränghålsriggarna. Några har uppgraderat från AutoLevel och AutoDrill till mer avancerade system för att uppnå sina operativa och strategiska mål. ”Problemet i Australien”, säger Dustin Penn, ”är den begränsade arbetskraften och de extraordinära kostnaderna för personallogistik för våra kunder – allt från medarbetarnas inkvartering och livsmedelsförsörjning till transporter. Det är två timmars flygresa för att ta sig till och från gruvan.”
Målet för dessa australiensiska gruvor är att expandera kompetensen genom att utöka maskinparken med de borrskötare de redan har, och detta innebär automatisering. Dustin Penn fortsätter: ”Med automatisering kan borrskötaren övervaka en hel maskinpark av borrmaskiner. Det handlar inte om att en enda borrskötare ska använda en maskin. Automatisering ger inte bara lägre produktionskostnader utan också enhetligare service. Flera sorters service, som vatten, bränsle och okulär besiktning, utförs samtidigt och effektivare. I kombination med minskad stilleståndstid vid skiftbyten främjar automatiseringen ett ökat Pit Viper-utnyttjande.
Dustin Penn betonar att övergången till automatisering kräver ett helhjärtat engagemang från alla ledningsgrupper vid en gruva, från högsta ledningen och IT- och personalavdelningarna till borrnings-, planerings- och sprängningsfunktionerna. Därefter ska gruvan integreras med leverantören. Dustin Penns kunder sätter ihop tvärfunktionella team som samarbetar med
Atlas Copco medan automatiseringen införlivas i gruvdriften.

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2016 Internationell Kundberättelse

Relaterade produkter och tjänster