Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

QED's managing director Alan Blackley is being interviewed by Epiroc

QED och Epiroc samarbetar för ökad borrningsproduktivitet

7 maj 2020

Med mer än 50 års erfarenhet inom gruvindustrin har Quest Exploration Drilling (QED) varit en av pionjärerna inom borrningstjänster till naturresurs- och energiföretag i Asien och Stillahavsområdet. Det krävs sannerligen kompetens och toppmodern utrustning för att uppnå det goda anseende som företaget tillgodogjort sig. Här kommer Epiroc in och kompletterar QED – med ett bestående partnerskap genom att tillhandahålla effektiv och högteknologisk borrutrustning som kompletterar QED:s verksamheter.

I en intervju med borrexperten och vd:n för QED, Alan Blackley, berättade han hur användningen av Diamec Smart U6 från Epiroc har gjort stor skillnad för produktiviteten.

I syfte att modernisera sig köpte QED in Epirocs Diamec Smart U6, en säker och ergonomisk kärnborrningsmaskin för underjordsarbeten konstruerad för höga prestanda. Maskinen skulle användas för ett projekt med underjordsborrning på mer än 50 000 meter för en kund i Filippinerna.

”När vi lämnade anbud för arbetet såg vi att våra konkurrenter föreslog utrustning som, trots att den var funktionell, inte var så produktiv som de nya maskinerna som nu finns på marknaden. Vi tittar alltid efter hur vi kan särskilja oss, och i det här fallet, med de höga säkerhetskraven, bestämde vi oss för att välja den senaste tekniken och automationen. Vi valde alltså borraggregatet Diamec Smart U6 med stånghanteringssystem som erbjuder överlägsen produktivitet, säkerhet och automation”, berättade Blackley stolt.

Produktivitet

QED hyllar Epirocs Diamec Smart U6 för dess överlägsna teknik och produktivitet.
F: Hur påverkas QED:s produktivitet och driftskostnader av Epirocs Diamec Smart U6?
S: I början av arbetet förekom det förseningar i samband med anläggning av en ny underjordisk gruva och borrningsförhållandena var inte exakt som väntat, men U6 Smart-borren lönade sig direkt. Med hjälp av stånghanteraren för att säkert hantera vattenflöden i hålet exempelvis. Och möjligheten att borra självständigt, när arbetslaget evakuerar för sprängning, underlättade produktionen. Vi är övertygade om att Smart U6-riggen är betydligt mer produktiv än tidigare riggar som använts i gruvan. Under idealförhållanden uppnådde Diamec Smart U6 ett 90-meters skiftrekord.

F: Varför valde ni Epiroc Diamec Smart U6-borren, om man jämför med borrutrustning som ni använt tidigare?
S: Vi kände att Epiroc erbjöd den bästa lösningen. Det finns andra tillverkare med väldigt bra maskiner, men vi anser att Epiroc har överlägsen och tillförlitlig teknik som passar våra behov. Dessutom tillhandahåller Epiroc ett lager med reservdelar och har en servicetekniker baserad i Filippinerna som hjälper till med mekanisk support. Detta minskar stilleståndstiden när ett problem uppstår. Problem förekommer förresten då och då oavsett hur bra utrustningen fungerar!

F: Hur skulle du bedöma Epirocs Diamec Smart U6:s prestanda på en skala från 1 till 10?
S: På en skala från 1 till 10 skulle jag ge den en 8 (åtta), eftersom inget är perfekt. [Men] det är en väldigt bra och tillförlitlig maskin.

F: Skulle ni kunna tänka er att köpa fler produkter från Epiroc till era projekt? I så fall vilka?
S: Ja, det skulle vi. I takt med att gruvan vuxit har QED köpt en annan borr från Epiroc. En U8 Smart-borr. Diamec U8 Smart är en version med större kapacitet i Diamec-familjen som kan borra upp till 1 600 meter med ett hål av ”N”-storlek, jämfört med Diamec Smart U6:s 900 meter, men med samma egenskaper och teknik. QED kan med den här kraftfullare riggen ge sin kund ännu mer.

Säkerhet

QED framhåller mottot att ”minska risken” som ett skäl för kunder att välja deras företag när de överväger möjliga entreprenörer.

F: På vilket sätt gör Epirocs Diamec U6 Smart-rigg det bekvämare och säkrare att arbeta?
S: Riggens produktivitet är vida överlägsen tack vare automatisering av själva maskinen. Med Diamec Smart U6:s avancerade riggstyrsystem kan alla borrningsaktiviteter automatiseras från ett säkert avstånd. Om vi inte hade haft Diamec Smart U6 med stånghanterare skulle vi inte ha kunnat borra de hål vi borrat på grund av vattentrycket. Med stånglastaren kan vi lasta innerrör och borrör mot vattentrycket. Annars är det väldigt farligt.

F: Hur bidrar Epirocs Diamec Smart U6 till QED:s motto ”minska risken”?
S: Borrning i svåra förhållanden har tidigare resulterat i dödsfall vid andra gruvor runt om i världen. Det är något som vi ville eliminera helt. Vi kan undvika den här typen av olyckor när vi använder Diamec Smart U6. Vi kan arbeta på säkert avstånd och det krävs ingen manuell hantering, i synnerhet vid högt vattentryck.

F: Hur överensstämmer Epirocs Diamec Smart U6 med ert kärnvärde: ansvar för miljöskydd?
S: Eftersom det är en elektrisk rigg förekommer det naturligtvis inga utsläpp vid arbete under jord – och det är avgörande för våra anställdas hälsa.

Modernisering

Blackley anser att användningen av Epirocs högteknologiska Diamec Smart U6 och U8 för QED in i 2000-talet.

F: Vilka funktioner hos Diamec Smart U6 gör den mer lämplig för QED:s mineralprospektering under jord?
S: Eftersom den styrs med en dator finns där parametrar som är inställda för att optimera borrsjunkningen och samtidigt skydda den mekaniska hållfastheten och borrkronans livslängd. När vi måste lämna gruvan för sprängning låter vi den bara borra vidare själv. När vi kommer tillbaka har riggen slutfört borrningen, stängts av [automatiskt] och är redo att dra innerröret.

F: Är det praktiskt för operatörerna att använda mer högteknologisk utrustning?
S: En datorautomatiserad maskin kan inledningsvis verka komplicerad, men den togs i själva verket väl emot av våra filippinska operatörer. De älskar den. QED tillhandahöll utbildning för borroperatörerna med inledande hjälp från en Epiroc-konsult, för att ge dem de färdigheter som behövs för att maximera maskinens kapacitet.

”Tekniken förändras. Om vi inte börjar använda den här typen av utrustning nu, när ska vi då någonsin göra det?” frågade Blackley sitt team. Trots viss tvekan från vissa insisterade Blackley: ”Vi kommer att köpa denna maskin och föra QED in i 2000-talet.”

Internationell Diamec Smart 6 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning 2018