Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

SmartROC T35 med dämpskydd

Skapar utrymme för vetenskap

3 juli 2019

Göteborg är Sveriges näst största stad med fler än 1 miljon invånare. Staden ligger på Sveriges västkust med en vacker skärgård och de ikoniska spårvagnarna som kör genom staden. Här finns också 30 000 planterade träd, 810 kilometer cykelbanor och en fisk- och skaldjursmarknad i form av en kyrka.


Göteborg är dessutom ett forskningscentrum med ungefär 3 000 forskare, lärare och doktorstudenter vid Göteborgs universitet. Här pågår forskning i världsklass, och universitetet erbjuder cirka 1 400 kurser och 190 utbildningsprogram, vilket gör det till ett av de populäraste universiteten i Sverige.

Två av universitetets åtta fakulteter, Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten, finns på Medicinareberget. Här genomförs utbildning och forskning inom hälsa, medicin och tandvård. Området utökas nu med en ny byggnad för Naturvetenskapliga fakultetens framtida forskning.

Eftersom arbetsplatsen ligger på ett berg i centrala Göteborg finns det flera utmaningar och stränga krav vad gäller bergbrytning. Skanska, projektets huvudentreprenör, har valt Stens Bergborrning AB som underentreprenör för borr- och sprängningsarbetet.
En operatör startar SmartROC T35 med hjälp av en radiostyrd fjärrkontroll
Henrik Lindström, produktionschef på Skanska, berättar.

”Det är fyra viktiga faktorer som gör ett projekt som det här lyckat: säkerhet, bullerminskning, dammhantering och vibrationskontroll. Detta var mycket viktigt när vi diskuterade vilka underleverantörer vi skulle anlita. Vad gäller borrningsarbetet uppfyller Stens Bergborrning AB alla krav. Till stor del tack vare deras val av borrigg.”

"Vi kommunicerar hela tiden med aktuella intressenter, och innan projektet påbörjades lovade vi dem att förstklassiga underleverantörer och metoder samt förstklassig utrustning skulle användas för att minimera störningar."

Henrik Lindström ,Produktionschef på Skanska
Borriggen i fråga är SmartROC T35 från Epiroc. Den är utrustad med ett dämpskydd som sänker ljudnivån med cirka 10 dB, vilket gör det möjligt att samtala intill borriggen. För just det här projektet används en central dammuppsamlare som skapar ett slutet system för dammhantering. Förutom borrning för sprängning används riggen även för bergförstärkning och bultning. Håldiametern som används för borrning är 64/70 mm, och längre fram i projektet kommer borrkronor på 45/52 mm att användas. Det kommer att finnas totalt fyra pallar som når 20 meter ned, vilket innebär att varje pall kommer att vara ungefär 5 meter hög. Sprängtiderna är strikt reglerade och begränsade till två gånger i veckan – tisdagar och torsdagar kl. 12.30.

Det är alltid en utmaning att borra i närheten av befintliga byggnader i stadsmiljö. Med tanke på att det i de här byggnaderna hela tiden pågår forskning med extremt känslig utrustning blir utmaningen ännu större. Lägg till ojämn och oförberedd terräng, så har du ett perfekt användningsområde för SmartROC T35. En viktig egenskap som ger borriggen enastående terrängegenskaper är de oscillerande larvbanden.
En annan utmaning är att samordna sådana arbeten som borttagning av jordlager, borrning, sprängning, transport och bergförstärkning. Detta innebär att planering och kommunikation är avgörande.
Victor Åkesson, borriggsoperatör från Stens Bergborrning AB förklarar:

”De här borriggarna är de bästa på marknaden. Särskilt när det gäller terrängegenskaper och stabilitet. Utan tvekan.”

Han fortsätter:

”Folk tappar hakan – de förstår inte hur den här maskinen kan klättra i terräng på det här sättet utan att välta. Det händer att grävmaskinsförare kommer fram till mig och säger att de också skulle vilja ha oscillerande larvband.”

Victor inledde sin karriär inom bergborrning vid femton års ålder. Han brukade följa med sin pappa, företagets grundare, Sten Åkesson, till olika projekt, och Victor har nu en viktig roll i företaget.

"Den här borriggen har körts i cirka 1 200 timmar sedan vi köpte den och den fortsätter att prestera. Det här berget som vi står på måste tas bort till sommaren nästa år, så vi behöver verkligen den här typen av tillförlitlig utrustning."

Victor Åkesson ,Borriggsoperatör på Stens Bergborrning AB
Victor Åkesson is operating his SmartROC T35 from the cabin.
Man uppskattar att omkring 100 000 kubikmeter berg ska grävas ut innan deras arbete är klart. Det kanske inte låter så mycket om det skulle ske i ett stenbrott. Men i ett utmanande projekt i stadsmiljö som det här, med sprängning begränsad till två gånger i veckan, och med närliggande forskningsanläggningar och strikta krav, är det en enorm mängd.

Bullernivåerna mäts kontinuerligt på plats och SmartROC T35 ligger långt under de gränser som krävs. Bullret härrör främst från andra maskiner.

När projektet är avslutat och den nya byggnaden är på plats kan forskarna titta ut genom fönstret på översta våningen och kanske se den berömda kyrkan. Du vet den där det har sålts fisk sedan 1874.

SmartROC T35 Internationell Sverige 2019 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser