Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

SmartROC C50 in Canada

Borra djupare, borra säkrare

18 november 2021

De borrar som vanligen används i stenbrott är konstruerade för att användas på ett bänkdjup på cirka 12–15 meter. Försöker man nå mycket djupare än så kan det leda till att sänkborrhammare och topphammarborrar hamnar snett, vilket försämrar noggrannheten och även kan orsaka säkerhetsproblem.

När borrnings- och sprängningsentreprenören FDDF förstod att det fanns önskemål om att de skulle borra djupare vid en del av kalkstensbrotten längs södra Montreals kust gav sig det Quebec-baserade företaget därför ut på jakt efter ny borrningsteknik. Distributörer i Nordamerika kunde inte hjälpa dem, så VD:n David Habib och hans samarbetspartners Guillaume Ayotte-Pinard och Simon Forget började i stället leta i Europa och Japan.

 

Så småningom hittade de Epirocs SmartROC C50, en borrigg som används flitigt vid stenbrott i Europa men som i princip är helt okänd på andra sidan Atlanten. SmartROC C50 är utrustad med den unika tekniken COPROD vilket gör att den kan erbjuda hastighet, effektivitet och säkerhet under krävande förhållanden. Borrcykeln är helautomatiserad, och resultatet är därrmed inte beroende av att operatören får till exakt rätt djup och vinkel för varje hål.

”Vi hittade faktiskt (Epirocs) SmartROC C50-system på YouTube”, berättar David Habib. ”Vi åkte till Belgien för att se borren arbeta i ett stenbrott där och blev då helt övertygade om att vi skulle kunna ha nytta av den här hos oss.”
FDDF (som tidigare hette Forage & Dynamitage Daniel Fortin) fattade det djärva beslutet att köpa en SmartROC C50 och få den levererad till Montreal i augusti 2019, och blev därmed först i Kanada (och möjligen också i hela Nordamerika) med att göra just det.  Tack vare det vann företaget ett avtal om borrning av upp till 30 meter höga bänkar vid tre av deras kunds större stenbrott, till stor del eftersom den ingenjör som ansvarar för att certifiera den djupare borrningen och sprängningen ansåg att man hade en säker plan i och med användningen av SmartROC C50 och COPROD-tekniken. De tre stenbrotten producerar cirka 2,5–3 miljoner ton kalksten per år.
SmartROC C50 with car from formerly Forage & Dynamitage Daniel Fortin

”Borriggen SmartROC C50 genererar borrningsloggar i realtid. Så snart vi har borrat klart har vi därmed information om hålavvikelsen och hårdheten i varje bergsektion. Tack vare det kan vi ladda sprängämnena i varje hål på ett mycket exakt sätt. Ju mer exakt sprängningen är, desto säkrare är den och desto mindre är risken för stenras.”

 

Att hålla buller- och vibrationsnivåerna nere och minska risken för stenras är särskilt viktigt i tätbefolkade områden som just södra kusten i Montreal, där FDDF bedriver verksamhet nära bostadskvarter.

David Habib uppskattar också SmartROC C50-riggens inbyggda hålnavigeringssystem (HNS), som gör det möjligt för hans borrare att automatiskt lokalisera rätt borrhålsposition utan att riskera att orsaka skador på ytan.

President David Habib at FDDF

"När vi lämnade in vårt förslag till kunden var säkerheten hos SmartROC C50-systemet ett av skälen till att vi tog hem avtalet. Det gav oss en fördel i förhållande till konkurrenterna."

David Habib ,VD, FDDF (tidigare Forage & Dynamitage Daniel Fortin)

Men stenbrott är inte den enda marknad där borriggen har varit till nytta.

 

FDDF vann även ett avtal om att gräva en motorvägstunnel under Montreal. Det fanns inget utrymme för avvikelse längs konturen av de 25 meter djupa schakten i någon ände av tunneln, och även här var precisionen hos SmartROC C50 en avgörande fördel.

SmartROC C50 with blue sky at customer site

Enligt David Habib är skillnaden mellan SmartROC C50 och en konventionell borrigg att jämföra med skillnaden mellan en Formel 1-racerbil och en vanlig bil.  Den tid man sparar i samband vid borrningsarbeten och den precision och de säkerhetsfunktioner som uppskattas enormt av hans kunder väger mer än väl upp för de större kostnaderna.

 

FDDF är David Habibs tredje satsning inom borrning och sprängning. 2015 köpte han företaget av den tidigare ägaren Daniel Fortin. Sedan dess har FDDF vuxit från sex arbetare under högsäsong till dagens 35-40. Bolagets intäkter har ökat nästan sjufaldigt under samma period.

 

Under de senaste tre åren har FDDF satsat stort på ny teknik. Utöver SmartROC C50 köpte borr- och sprängningsentreprenören in en andra jumborigg från Epiroc och två bergspräckare från Japan. 

 

”Med ett så brett utbud av verktyg kan vi utöka vårt tjänsteerbjudande.”

 

FDDF använder enbart Epirocs borriggar. Maskinparken består av ett dussintal riggar, däribland flera FlexiROC T40 topphammarborrar för anläggningsprojekt och medelstora stenbrott, samt Boomer 282 ortdrivningsriggar för gruvbrytning och tunneldrivning.

 

”Alla skickliga sprängare skulle säga att det första steget är att ha en bra borr”, säger David Habib.  ”Inom vårt företag har vi ett uttryck: ”une foreuse est jaune” (”en borr är gul”).

2020 SmartROC C50 Dagbrott och stenbrott Kanada Internationell Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser