Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Peñasquito – autonomt

January 18, 2018

Ett av de senaste exemplen på framgångsrik integrering av Epirocs autonoma gruvteknik är Newmonts (tidigare Newmont Goldcorp Corporation) gruva Peñasquito i Zacatecas i Mexiko. Verksamheten är ett storskaligt polymetalliskt dagbrott och står för en ansenlig del av Newmonts intäkter.

Autonomous Pit Viper rigs

Vid gruvan Peñasquito i delstaten Zacatecas i Mexiko utvinns malm med hjälp av skopbrytningsteknik och fraktas till en anläggning som bearbetar oxidmalm med en genomsnittlig guldutvinning på 57 %. Dessutom transporteras malm till en anläggning som bearbetar sulfidmalm med en genomsnittlig guldutvinning på 66 procent. Gruvan transporterar över 500 000 ton malm om dagen och rymmer upp till 5 000 arbetare.

 

Hålsprängning sker dagligen. För att klara uppgiften förlitar sig Peñasquito-teamet på sin maskinpark med Pit Vipers. Styrningen av Pit Vipers sker från operatörsplatsen intill Peñasquito-dagbrottet, bara en kilometer från den plats där riggarna befinner sig. Det finns dock ingen gräns för hur långt operatörsplatsen kan vara från dagbrottet. Så länge gruvan har ett välfungerande trådlöst nätverk kan Pit Viper-operatörerna befinna sig hundratals kilometer från själva borrarna.

 

Peñasquito-gruvan har nu två helt autonoma riggar för spränghålsborrning. Det har inneburit bättre borrplaner, hålnoggrannhet och borrsjunkning. För gruvans medarbetare är en viktig fördel att man nu kan flytta folk bort från riskområden mellan faserna 6D och 5D. ”Det här är högriskzoner, och vi vill inte utsätta våra medarbetare för fara”, säger Oscar Sandoval, gruvproduktionschef. Peñasquito-teamet har även märkt av andra fördelar, framför allt när det gäller produktiviteten.

"”En annan viktig fördel är den ökade produktiviteten – nu kan arbetet fortskrida under skiftbyten, lunchraster och medan vi spränger. Vi kan öka utnyttjandegraden för utrustningen och uppnå bättre resultat.”"

Oscar Sandoval ,Gruvproduktionschef på Peñasquito
Goldcorp har medarbetare som skapar borrplaner som laddas in i Surface Manager-programvaran och skickas till maskinerna. Varje maskin har ett särskilt arbetsområde som definieras av borrplanen. Arbetsområdena för de två autonoma Pit Vipers är omgivna av ett GPS-geostaket. Innanför geostaketet har vi separata arbetsområden för de helt autonoma Pit Viper-borrarna. Detta gör det möjligt för två autonoma maskiner att arbeta tillsammans i samma mönster utan att en rigg kör in i den andra riggens område.

Owen Parsons, gruvteknikspecialist på Peñasquito, kommenterar också de viktigaste drivkrafterna bakom beslutet att integrera autonoma maskiner i deras verksamhet – produktivitet och säkerhet.

"”Det handlar om att minska driftskostnaderna och förbättra produktiviteten. I och med automatiseringen kunde vi göra mer med de maskiner vi redan hade, vilket maximerade värdet på våra tillgångar. När det gäller säkerheten kan vi låta operatörerna arbeta i ett kontrollrum istället för i ett högriskområde.”"

Owen Parsons ,Gruvteknikspecialist på Peñasquito

Med de första två autonoma borrarna i Peñasquito insåg de att de tack vare den ökade effektiviteten kunde investera i färre borriggar. ”Nu kan vi sätta upp mer precisa mål. De autonoma borrarna ledde till en 30-procentig förbättring av precisionen”, säger Canepari, teknikchef. ”Vår maskinpark med Pit Vipers i Peñasquito består av totalt nio borriggar. Vi tror att vi kan uppnå samma produktionsnivå med omkring 20–30 % färre riggar. Detta kommer att minska underhålls- och driftskostnaderna.”

 

En vanlig kritik mot autonom gruvdrift är att välbetalda, stabila operatörstjänster försvinner när det införs. Men så har det inte sett ut. Faktum är att preliminär forskning har visat på motsatsen.

"En annan fördel med autonom gruvdrift är att det stämmer överens med hur vi ser på framtidens jobb. Vi märker att yngre medarbetare är entusiastiska över att få arbeta med ny teknik som de kan relatera direkt till. Autonom drift kommer att bli norm, och nya gruvor kommer att bli mer produktiva, säkrare och uppnå bättre kvalitet."

Ivan Mullany , Senior chef för tekniska tjänster på Peñasquito

Totalt sett har Peñasquito sett en ungefärlig ökning av den totala produktiviteten med 15 % vad gäller spränghålsborrning tack vare införandet av autonom utrustning.

 

 

Självgående Pit Viper-borrar från Epiroc i Peñasquito i Mexiko

Mining and Rock Excavation Products Drill rigs