Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Vägen till tillväxt

15 november 2021

Sydafrikansk gruventreprenör ser stora fördelar med att investera i ovanjordsriggar.

Under det senaste årtiondet har den sydafrikanska gruventreprenören ELF Drilling sett sin verksamhet växa avsevärt i samband med investeringar i utrustning för ovanjordsborrning från Epiroc.

Företaget grundades 2010 och i början hade man bara en rigg och en operatör. I dag har man över 50 operatörer och en fantastisk maskinpark med 27 riggar, varav 24 kommer från Epiroc.

”Det har varit en ordentlig resa”, säger Faghmi Cader, Operation Director. 
Operation Director at ELF Drilling

"”Vårt fokus på att kunna erbjuda våra kunder marknadens bästa utrustning har haft stor inverkan på vår utveckling."

Faghmi Cader ,Operation Director, ELF Drilling

Företagets första uppdrag var att tillhandahålla tjänster inom produktionshålsborrning åt det Anglo American-ägda företaget Kumba Iron Ore. 2010 köpte företaget sin första FlexiROC-borrigg (en FlexiROC D65) från Epiroc – och det var bara början.

 

2012 anlitades ELF för att arbeta med företaget UMK:s gruva. 2014 ingick ELF ytterligare avtal om borrningstjänster till ytterligare två gruvor, KRM och Vedanta i Norra Kapprovinsen i Sydafrika.

Sedan inköpet av den första Epiroc-riggen har ELF Drilling år efter år gått från klarhet till klarhet, och har konsekvent utökat sin borrningskapacitet i takt med utvecklingen av FlexiROC-tekniken. Borriggarna FlexiROC D60, FlexiROC D65 och SmartROC D65 har alla varit en del av företagets maskinpark.

 

Företaget använder sig även av BenchREMOTE-systemet, Epirocs mobila riggstyrsystem som gör det möjligt för borrare att fjärrstyra en rigg när dåligt väder eller andra ogynnsamma förhållanden kan göra det riskfyllt för operatörer att arbeta på bänkarna.

BenchREMOTE at ELF Drilling

Dessutom är ELF Drilling den enda gruventreprenören i södra Afrika som använder en DTH-simulator från Epiroc för att utbilda operatörer i användning av FlexiROC D65.

 

Förhållanden på anläggningen 

 

Förhållandena vid gruvan KMR (Kudumane Manganese Resources), som ligger cirka 60 km nordväst om staden Kuruman, är utmanande – det är torrt och kallt på vintern, varmt och regnigt på sommaren, och miljön i schaktgropen är extremt dammig oavsett årstid.

Här används nio Epiroc-riggar, inklusive både FlexiROC- och SmartROC-enheter.

 

På 10 meter höga bänkar borrar riggarna spränghål på 165mm i kalk/betong, bandade järnmalmsformationer och manganmalm. Borrmönstret är 4 x 3,5m och hålen borras i vinklar på 70 och 90 grader och är 14 meter djupa med 1 meters underborrning.

 

Vid gruvan Vendanta, cirka tre mil därifrån hos företaget Black Mountain Mining, är förhållandena och det generella upplägget desamma som vid KMR, med skillnaden att här borrar ELF:s maskinpark bestående av 10 FlexiROC- och SmartROC-riggar hål på 10 meter i kvarts och zinkmalm.

 

Borrsjunkningen per timme varierar mycket beroende på vilka material som finns i schakten. Enligt ELF Drilling fungerar riggarna dock bra för alla materialtyper och gör det möjligt för företaget att uppfylla sina dagliga och månatliga mål.

 

Bränsleeffektivitet är nyckeln

 

Eduard Mostert, företagets allra första operatör och grundare, är numera Technical Operations Director. Han minns att priset var en viktig faktor redan 2012, men att det snart blev uppenbart att riggens överlägsna prestanda var det som satte standarden inför framtiden. I dag är FlexiROC-riggarnas bränsleeffektivitet en viktig faktor för företaget och mycket uppskattad av ELF Drillings kunder, eftersom det är de som tillhandahåller bränslet.

 

När det gäller de övergripande fördelarna säger Eduard att riggarna producerar högkvalitativa hål ”vilket ger extremt precisa resultat”, att de är ”en gudagåva” på ojämna underlag och att de borrar vinklade hål ”hur lätt som helst”. Dessutom menar han att reparations- och underhållsarbete är enkelt att utföra tack vare möjligheten att placera riggens mast horisontellt.

 

Så här säger Eduard när han blir ombedd att summera FlexiROC D65: 

Technical Operations Director at custo,mer

"Det här är en robust, multifunktionell borrigg som klarar av de allra tuffaste borrningsutmaningarna och överträffar förväntningarna. "

Eduard Mostert ,Technical Operations Director, ELF Drilling
”Förutom detta är alla våra operatörer överens om att det inte finns någon bättre rigg att borra med och att det är ett nöje att använda den – varje dag. Om vi kommer att köpa in fler av Epirocs utrustningar till vår verksamhet? Det kan du ge dig på.”

FlexiROC D60 2021 Internationell SmartROC D65 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Sydafrika Kundberättelse

Relaterade berättelser