Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Operator in front of Christensen CT20

I hjärtat av Serbien

23 november 2023

Ledande entreprenör tacklar extrema geologiska förhållanden med Epiroc

Geomag DOO, en av Balkans främsta specialister inom prospekteringsborrning, har haft ett hektiskt år där de har försett stora gruvföretag med högkvalitativa kärnprover i själva hjärtat av Serbien. Nyckeln till företagets framgångar är deras förmåga att hantera kärnborrning med stora håldiametrar och enorma djup under extremt krävande geologiska förhållanden.
Operating Christensen Ct20

Ivan Rakić, VD och projektledare, Geomag DOO

De geologiska förhållandena vid koppargruvan Čukaru Peki nära Bor i östra Serbien är knappast idealiska för prospekteringsborrning. Marken består av komplexa formationer, mestadels andesit och kvarts, blandat med olika typer av lera och sand som i stor utsträckning genomskärs av sprickor och defekter.

 

Dessutom är materialet hårt – mellan 7 och 9 på Mohs hårdhetsskala – och ökänt poröst, särskilt i hål djupare än 2 000 m. Med tanke på allt detta skulle många bäva inför tanken på att prospekteringsborra just här –  men inte Geomag DOO.


Företaget, som är en av områdets främsta entreprenörer inom kärnborrning, bevisar att extrema förhållanden går att tackla med rätt utrustning och teknik.

 

Geomag har sitt huvudkontor i Belgrad och har omkring 80 medarbetare, en maskinpark bestående av tio borriggar och bedriver verksamhet över hela landet. Bland deras kunder hittar man några av världens största gruvföretag, exempelvis Rio Tinto och ZiJin. 

Starkare borrkraft

Under flera år har företaget använt Epirocs prospekteringsborriggar Christensen CS14, och nyligen har de utökat sin maskinpark med den större, mer avancerade riggen Epiroc Christensen CT20.

 

Sedan riggen togs i drift 2017 har den varit igång året runt och har använts varje år vid anläggningarna i Čukaru Peki och Bor. Hittills har den hanterat totalt cirka 30 000 meter borrkärnor och ligger för närvarande på i genomsnitt 50 meter per dag. Tre operatörer har roterat i två skift per dygn och borrat hål på 800–1 400 meter.


Ivan Rakić, VD och projektledare för program för djup-grund borrning, förklarar varför företaget använder just Epiroc Christensen CT20.

 

"Vi behövde ytterligare ett borraggregat för djuphålsborrning för kommande projekt, och vi ville också bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Men framförallt ville vi ha en rigg som hade mer än tillräcklig drag- och borrkraft för att klara de krävande förhållanden vi arbetar i."

Ivan Rakić ,VD och projektledare, Geomag DOO
Geomag using Christensen CT 20

En annan anledning, fortsätter Ivan, är att vi inom företaget är så imponerade av allroundkapaciteten hos våra befintliga Epiroc Christensen CS14-riggar.

 

”Vi har fem Christensen CS14-riggar och använder dem hela tiden”, tillägger Ivan Rakić. ”De är små men starka maskiner som kan utföra de flesta uppgifter, från geoteknisk borrning till prospekteringsborrning av hål som är ned till 1 200 meter djupa.

 

”Den större Christensen CT20 kommer att kunna dra borrsträngar på nio meter. Det är väldigt tystgående. Det var det första vi lade märke till och det är bra för arbetsmiljön. Det är dessutom enkelt att hålla koll på wirelinen. Lindningsfunktionen hos wireline-vinschen fungerar utmärkt eftersom den gör det enklare till att placera wirelinen jämnt på trumman vilket minskar slitaget.” 

I projekt med grunda hål (upp till 1 000 m) klarar även mindre erfarna borrare sig bra med lättmanövrerade Epiroc Christensen CT20, eftersom det grundläggande systemet är mycket likt det hos Epiroc Christensen CS14. För projekt med djupa hål (1 500-2 300 m) kommer man dock att använda sig av mer erfarna borrare. Geomags modell har även ett CE-certifikat.


Ett annat viktigt skäl till att fortsätta med Epiroc-tekniken, enligt Ivan Rakić, var företagets nära relation med det ”mycket välfungerade service- och underhållsteamet” som Epiroc har inrättat i Bor.

Christensen CT20 in Serbia landscape

Kärnborrning på 2 300 meters djup? Inga problem!

Företaget borrar alla diametrar – PQ, HQ, NQ – och använder SQ-stänger för foderrör. Det djupaste hål man har borrat under åren är 2 300 meter.

 

I allmänhet tar det ungefär en månad för Geomag att färdigställa ett 1 000 meter djupt hål, inklusive avvikelseövervakning (med hjälp av en Axis ChampGyro-kamera), byte av stänger och foderrör och cementering av hålet. Djupare hål, på omkring 2 000 meter, tar vanligtvis cirka tre månader att färdigställa.

 

Zeng sammanfattar: ”Ju djupare hålet är, desto fler utmaningar måste vi tackla. Men samtidigt vet vi att vi kan lyckas, och det gör oss stolta över att arbeta med de här projekten”, avslutar Ivan Rakić.

Utforskning 2022 Christensen CT20 Internationell Yta Ovanjordprospektering Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Christensen CT14 Kundberättelse

Relaterade berättelser