Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Djupare, smartare och grönare – LKAB sätter hållbarhetsribban högt i Kiruna

24 augusti 2022

En fossilfri och säker gruva senast 2030, på minst 2 000 meters djup. Det svenska gruvbolaget LKAB har ett tydligt definierat mål – och när de når dit har de satt en ny världsstandard för hållbar gruvdrift.

Markörerna flyttas steg för steg över skärmen. Operatören Marie Arngren sitter avslappnad i sin stol och bevakar vad som händer. Kontoret som ligger 1 365 meter under markytan är inrett på ett modernt sätt med lila belysning längs väggarna som för tankarna till en nattklubb snarare än en gruva.

 

”Vi ställde in LED-slingan så att den blinkade i olika färger en gång, men den var så svår att stänga av att vi bestämde oss för att hålla oss till lila”, säger Marie Arngren och skrattar.

 

Vi befinner oss i en av LKAB:s gruvor i Sveriges nordligaste stad Kiruna. Här, i en av världens största malmkroppar, har företaget haft verksamhet 130 år, men har under de senaste åren också drivit ett parallellt projekt: att skapa en ny världsstandard för hållbar gruvdrift.

 

Och här blir markörerna på Marie Arngrens skärm en del av berättelsen. De visar hur två autonoma lastare självständigt tar sig från punkt A till punkt B i gruvan. Detta är en procedur som nu används fullt ut och som så småningom kommer att ingå i framtidens autonoma och utsläppsfria gruva. Två, och snart tre, av de lastare som testas kommer från Epiroc.

 

”För oss handlar arbetet nu mycket om att ta reda på hur vi kan minimera antalet stopp på grund av att lastarnas säkerhetskrets bryts – till exempel om någon har tagit sig in i arbetsområdet. På Epiroc Scooptram ST18 kan detta lösas genom att säkerhetsområdet runt maskinen minskas, vilket är bra”, säger Marie Arngren.

"För oss handlar arbetet nu mycket om att ta reda på hur vi kan minimera antalet stopp"

Marie Arngren, Operator, LKAB

Johan Enback dricker kaffe i fikarummet på kontoret intill gruvområdet och berättar:

”Det började med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.”

 

Johan är teknisk chef för projektet ”En ny världsstandard för hållbar gruvdrift” och har varit involverad sedan starten för fyra år sedan.

”Vi frågade oss vad vi som gruvbolag kan göra för att bidra till att klimatmålen nås. Vi visste att vi behövde gå djupare ner i våra gruvor för att kunna fortsätta bryta malm på ett konkurrenskraftigt sätt, men klimatmålen fick oss att fundera på hur vi kunde kombinera hållbarhet med ambitionen att gräva djupare. Och då insåg vi att vi skulle behöva ta hjälp externt”, säger han.

 

Sagt och gjort. LKAB sonderade terrängen och tog in Epiroc, Volvo, automationsföretaget ABB och teknikkonsultföretaget Combitech, och så småningom bytte Volvo plats med Sandvik. Denna allians bestämde sig för att tillsammans hitta de lösningar som krävdes för att göra gruvbranschen hållbar.

 

”För Epiroc är LKAB inte en stor kund internationellt sett. Men som företag är vi båda på den tekniska nivå som gör det möjligt för oss att göra detta tillsammans. Vi har också lätt för att prata med varandra”, säger Joel Kangas, gruvchef på Kirunagruvan.

Sensorer på ST 18.

Fler kameror på lastarna gör det möjligt att fjärrstyra driften i gruvan.

Att skapa en ny världsstandard för hållbar gruvdrift är ingen liten uppgift. Elektriska och smarta autonoma gruvmaskiner behöver utvecklas, men också digitala system i vilka maskiner från olika leverantörer kan kommunicera med varandra. Ett annat krav på autonoma lösningar är att alla som behöver det ska kunna se vad som händer överallt i gruvan, i realtid.

 

”Dagens gruvor är väldigt djupa. De stora utmaningarna ligger i de volymer vi behöver bryta för att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Vi behöver utveckla en metod för att utvinna 80 000 till 85 000 ton järnmalm per dag”, säger Joel Kangas.

 

”Dessutom måste nya gruvtekniker och layouter utvecklas som bättre hanterar den seismiska aktivitet som uppstår när bergbrytningen sker mycket djupare än förr. Men ett koncept för detta finns redan på plats i vår testgruva Konsuln.”

 

Att driva projektet i samarbete med andra företag ger också större komplexitet.

 

”Detta har varit en resa i sig, att hitta ett arbetssätt där vi som ingår i projektet har tillräckligt med förtroende för varandra för att kunna sänka guarden och samarbeta”, säger Joel Kangas.

Vi är tillbaka på nivå 1 365. Marie Arngren lastar malmen med fjärrstyrning från sitt skrivbord. Själva lastningen är något som maskinerna ännu inte klarar av själva.

 

”Materialet är för ojämnt”, berättar operatören Peter Keisu som arbetar med Marie Arngren på kontoret med den lila belysningen. Han har arbetat i gruvmiljöer i princip hela sitt yrkesliv och tycker att utvecklingen som sker är spännande.

 

”En del av dem som jobbat länge i gruvan är lite oroliga över allt som händer, men jag är positiv till det. Naturligtvis kommer detta nya arbetssätt att ställa högre krav på oss operatörer. Vi måste kunna administrera de datorsystem som styr riggarna, gå in i dem och lösa problem när de uppstår. Men detta är framtiden”, säger han.

"Detta har varit en resa i sig, att hitta ett arbetssätt där vi som ingår i projektet har tillräckligt med förtroende för varandra för att kunna sänka guarden och samarbeta"

Joel Kangas, Mine Manager, LKAB

Solen skiner över det karga gruvlandskapet. Snödrivor färgade med kol och gråsten står i skarp kontrast till de vita bergsryggarna i bakgrunden. En helt ny batteridriven Epiroc Minetruck MT42 förvandlas till ett provisoriskt laddningstält efter en resa längs dess teststräcka på berget. Gruvtrucken har ännu inte fått köra ner i gruvan eftersom Epiroc och LKAB först måste vara säkra på att allt

fungerar som det ska. Men det faktum att denna truck – i likhet med de andra eldrivna och autonoma maskiner som nu levereras till gruvan – står här är ett stort och viktigt steg i projektet.

 

”Hittills har arbetet mest handlat om teoretiska aktiviteter och överväganden. Men nu börjar de riktigt spännande faserna när maskinerna kommer och vi kan verkligen börja testa dem”, säger Johan Enback.

 

Med åtta år kvar tills målet ska vara nått är både han och Joel Kangas nöjda. Projektet fortskrider enligt plan.

 

”Jag är inte alls orolig för tekniken”, säger Johan Enback. Han funderar ett tag och tillägger: ”Den största utmaningen är de mjuka frågorna, människorna. LKAB har alltid varit ett innovativt företag och vi är vana vid förändring, men det vi står inför nu är något annorlunda. Det kommer att kräva mycket av oss som organisation. Många kommer att få nya arbetsuppgifter och vi kommer att behöva nya kompetenser. Men vi kommer att klara det, det är jag helt säker på.”

Epiroc och LKAB Epiroc har länge varit leverantör till LKAB. De har också varit en allianspartner i projektet ”En ny världsstandard för hållbar gruvdrift” sedan starten 2018. Epiroc deltar här i arbetet att utveckla elektriska och autonoma lösningar. Hittills har Epiroc utvecklat och levererat Epirocs öppningshålsborr Easer L, en Minetruck MT42 Battery, två (snart tre) autonoma Scooptram ST18 och två batteridrivna Scooptram ST14. Epiroc tillhandahåller batterier till de batteridrivna maskinerna som en tjänstelösning.

Scooptram ST18 2022 Internationell 6th Sense Automatisering Automation and information management Minetruck MT42 Battery Easer L Scooptram ST14 Battery Kundberättelse