Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

SmartROC D65 from the side  at Castonguay

Mindre bränsleförbrukning och fler borrade meter vid Dynamitage Castonguay

31 januari 2023

Epiroc-teamet träffade nyligen Yuri Alexandre, VD och General Manager på Dynamitage Castonguay – en borrnings- och sprängningsentreprenör med huvudkontor i Val-d'Or i Quebec för att diskutera företagets erfarenheter av SmartROC D65.
Dynamitage Castonguay erbjuder nyckelfärdiga borrnings- och sprängningstjänster inom gruv- och ballastindustrin. De köper utrustning från Epiroc och deras team använder maskinerna ute på kundernas arbetsplatser.
Portrait General Manager Dynamitage Castonguay

Yuri Alexandre, VD och General Manager på Dynamitage Castonguay

Vad var det som fick er att välja SmartROC D65?

 

Vi har haft borren i över ett halvår nu. Vi använder den inom ballastsektorn, i stora stenbrott, och valet föll på SmartROC D65 eftersom vi behövde en borrigg med teknik som skulle göra det möjligt för oss att ladda ned borrmönstren direkt till borrmaskinen. På så sätt slipper vi skicka ut en bergingenjör till stenbrottet för att leta upp hålen, och när borraren sätter sig i maskinen finns borrmönstret redan där.

 

Vi ville också ha den bränslehanteringsteknik som medföljer en smart rigg eftersom bränsleförbrukningen är en viktig kostnadsfaktor för oss. Med den här riggen kan vi minimera den kostnaden utan att det påverkar produktiviteten. Den precision och de raka hål den erbjuder vid borrning är också en fördel. Sänkhammarborrningstekniken är förmodligen den teknik som används mest inom vårt företag.

 

 

Vilka Epiroc-utrustningar har ni arbetat med tidigare och hur har ni upplevt dem?

 

Vi använder en mängd olika Epiroc-riggar, huvudsakligen ROC D7, ROC D9 och FlexiROC T40s på topphammarsidan. Vi har även använt FlexiROC och SmartROC D65.

 

Vi har också köpt två DML:er för ett gruvbrytningskontrakt vi hade 2017. Vi har alltså stor erfarenhet av Epirocs riggar och har alltid varit nöjda med den teknik, produktivitet och ergonomi de erbjuder – borrarna älskar de här riggarna.

Hur stort är Dynamitage Castonguay?

 

Vi bedriver verksamhet runtom i östra Kanada och i norra delarna av Sydamerika. Vi har över 200 medarbetare och vårt huvudsakliga område är dagbrott, som utgör över 70% av våra intäkter. Vi arbetar med stenbrottsoperatörer över hela östra Kanada och vi arbetar även med specialiserat byggande – vi har tre kontor – två i Quebec och ett i Ontario.

När grundades företaget?

 

Företaget grundades 1971 i Sherbrooke i Quebec, vilket innebär att vi har funnits i 51 år. Vi har fortfarande ett kontor och en verkstad i Sherbrooke och vårt huvudkontor ligger i Val-d'Or i Quebec, där det finns mycket gruvverksamhet.

Är SmartROC D65 en viktig del av ditt företags framtida mål/expansion/resa?

 

Absolut, den passar in i vår vision om tillväxt och våra framtida mål, särskilt när det gäller riggautomatisering. Automatisering är nyckeln till framtidens borrningsverksamhet – det har blivit allt svårare att hitta operatörer med erfarenhet av att använda borrutrustning. 

 

Automatiseringen av borrningsfunktioner är alltså framtiden för oss, eftersom vi tror att vi då kommer att kunna anställa arbetare som kanske har mindre erfarenhet, men ändå uppnå samma produktivitetsnivå.

Vilka siffror har du sett när det gäller produktivitet och effektivitet? Borrningsproduktivitet, borrmeter o.s.v.?

 

Vi använder SmartROC D65-riggen i ett kalkstensbrott och har jämfört produktiviteten med andra riggar, och den har varit mycket bra. På de platser där vi har använt riggen har vi uppnått en nettoborrningshastighet på 40 meter per timme, vilket är utmärkt för ett kalkstensbrott. Detta har skett på ett mycket stabilt och pålitligt sätt – riggen har använts i stenbrottet i nästan ett år nu och vi har sett de här siffrorna hela tiden – vecka efter vecka. Vi har på det hela taget varit mycket imponerade av bränsleförbrukningen – särskilt i förhållande till den produktivitet den kan uppnå.

SmartROC D65 möjliggör tillägg av funktioner/framtidssäkring (automatisering, smarta funktioner). Vilka använder ni i dagsläget och hur ser framtidsplanerna ut?

 

Vi håller fortfarande på att lära oss all teknik som riggen har att erbjuda, men jag skulle säga att det vi önskar oss av de här riggarna i framtiden är att de ska vara så användarvänliga som möjligt och lätta att underhålla. Kompetensen och kunskapen inom branschen vad gäller att felsöka riggar när problem uppstår kan vara utmanande att hitta, men när det gäller teknik kan maskinerna erbjuda mycket redan nu, och när vi väl har lärt oss dra fullständig nytta av alla fördelar är vi redo för mer.

Hur har relationen mellan Dynamitage Castonguay och Epiroc utvecklats över tid?

 

Jag tror att relationen mellan Epiroc och Castonguay är äldre än vad jag är (skratt). Relationen har alltid varit väldigt bra och vi har alltid behandlat varandra med respekt, vilket är ett kärnvärde för oss. Epiroc har ett mycket fint team av servicerepresentanter som tar hand om oss, så relationen mellan våra två företag är fortfarande mycket stark.

På vilka sätt samarbetar ni med Epiroc?

 

Det beror på vilken typ av projekt det rör sig om. Exempelvis vet vi att vi behöver en Epiroc-rigg när vissa terrängförhållanden råder eller när vi ska arbeta inom ett visst område. Det finns vissa sektorer där vi vet att Epiroc har rätt borr för oss.

Hur har ni upplevt underhållet av maskinen och hur har ni upplevt Epirocs tekniker?

 

Det är förstås trevligt med teknik, men ju mer teknik riggen är utrustad med, desto mer kunskap krävs för att arbeta med maskinerna. Vi har några tekniker på vårt företag som under årens lopp har lärt sig att underhålla Epirocs riggar. Det finns dock tillfällen då vi har kontaktat Epiroc för att tillkalla servicetekniker, och det har aldrig varit några problem. De har alltid varit mycket kompetenta och kunniga. 

Har ni märkt någon förbättring vad gäller bränsleförbrukningen?

 

Det beror alltid på vilka tekniska parametrar man arbetar inom, men i just det stenbrott vi har arbetat i har vi sett betydande förbättringar av bränsleförbrukningen jämfört med när vi har använt andra riggar.

Vilka säkerhetsfunktioner tycker du är mest fördelaktiga? Hur har automatisering bidragit till ökad säkerhet och nöjdhet bland operatörerna?

 

Riggen är konfigurerad på ett sådant sätt att den inte är för stor för sin kapacitet, vilket är en säkerhetsfördel eftersom den kan röra sig lättare än andra riggar. Bommen, bräckbordet och möjligheten att komma åt hyttens ovansida är också faktorer som gör detta till en allmänt säker maskin. Automatiken är naturligtvis en säkerhetsfaktor, och med alla säkerhetsanordningar på riggen kommer de automatiska funktionerna att hindra dig innan du råkar göra fel.

Vilket intryck och vilken erfarenhet har operatörerna av de ergonomiska fördelarna och de nya, förbättrade hyttfunktionerna?

 

Borrarna uppskattar dem verkligen – joystickarna och skärmarna är placerade på ett mycket ergonomiskt sätt. Detsamma gäller sikten fram och på sidorna. Funktionerna är skapade för borrare, och borrarna älskar dem.

 

 

Kanada Internationell 2022 SmartROC D65 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser