Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ravenswood with lake

Tyst drift

23 november 2023

Nu är det enklare att spränghålsborra bara några meter från städer tack vare en unik Epiroc-lösning som utvecklats för Roc-Drill, en mångårig australiensisk kund.

1. Utmaningen

Region Manager portrait

Stewart Prince, regionchef, Epiroc

Det finns gruvstäder – och så finns Ravenswood. Den lilla byn i inlandet 150 kilometer från Australiens nordöstra kust har varit centrum för guldprospektering sedan 1868. På den tiden ägnade man sig åt vaskning i jakten på alluvialt guld. I dag ligger här det stora dagbrottet Buck Reef West, 500 meter långt, där verksamheten är igång 24 timmar om dygnet bara 200 meter från Ravenswoods vackra gamla pubar, postkontor och skolbyggnader.


Gruvdriften här omfattas av strikta miljörestriktioner, så när Roc-Drill, en australisk ledare dagbrottsborrning och mångårig kund till Epiroc, lämnade anbud för kontraktet vid det nya dagbrottet visste man att man skulle behöva använda riggar med bullerreducerande teknik.

Vi arbetar inte med så många bullerdämpade borrmaskiner i norra Australien, eftersom det helt enkelt inte behövs”, berättar Stewart Prince, Epirocs regionchef för Mount Isa och Townsville. ”Då befinner vi oss i en miljö där det inte spelar någon roll. Men självklart är det viktigt i Ravenswood eftersom gruvdriften sker så nära inpå staden.”

Ravenswood overview

Den lilla Queensland-staden Ravenswood, med väggen som omgärdar dagbrottet Buck Reef West kort därifrån. Roc-Drill har valt att använda Epirocs SmartROC T45-riggar som är specialmodifierade med bullerreduceringssatser för att bidra till att drastiskt minimera spränghålborrningens miljöpåverkan på staden.

2. Lösningen

Roc-Drill dirigerade om leveransen av tre av Epirocs SmartROC T40-riggar utrustade med bullerreduktionssatser, som egentligen var på väg till Nya Zeeland, för att kunna påbörja arbetet i det nya dagbrottet. Men med tiden skulle man behöva en borrmaskin med högre kapacitet och samma bullerdämpningskapacitet. Det kunde Epiroc hjälpa till med. David Green, Account Manager för östra Australien, skötte samarbetet med Roc-Drill medan Craig Marsh, Business Line Manager för Australiens Surface Division, samarbetade med Epirocs produktföretag i Örebro för att utveckla en lösning där bomenheten och bullerreduktionssatsen som var konstruerade för en T40 monterades på en större SmartROC T45-bärare. 

 

Den nya riggen skulle ha högre kapacitet, med en motor på 250kW i stället för en på 168kW, och en kompressor på 223 liter per sekund i stället för en på 153 liter per sekund, men med T40:s relativt lätta och hydrauldrivna bullerreduktionssats som drastiskt minskar bullret vid borrning och stångbyte till fantastiska 10dB.

”Craig samarbetade med fabriken [i Örebro] kring att ta kitet från SmartROC T40 och montera det på den större ramen på SmartROC T45, så att den fick mer luft och fler hästkrafter”, berättar Stewart Prince.
Epiroc har en lång historia av att utveckla skräddarsydda lösningar för sina kunder, men att skapa en hybridmaskin i dagens miljö med striktare regler är ingen enkel bedrift. ”Ett sådant här projekt är väldigt utmanande”, säger Stewart Prince. ”Man måste kunna backa upp maskinerna med driftshandböcker, komponenthandböcker och programvara, så det finns många flödeseffekter.”

3. Resultat

Two operators in front of SmartROC T45

SmartROC T45, med sin effektiva ljuddämpningssats, vid dagbrottet Buck Reef West.

De två första SmartROC T45-riggarna skickades iväg från Örebro i februari 2021 och var på plats i maj samma år. Skillnaden mellan en vanlig rigg och samma enhet med bullerdämpningssatsen är enorm. 
”Det gör stor skillnad”, säger Stewart Prince. ”Särskilt på natten när det är tyst och lugnt i övrigt. Då märker man skillnaden jämfört med en rigg som inte har bullerdämpning.”

 

Bullerdämpningssatsens hydrauliskt manövrerade aluminiumdörrar har också andra fördelar. Bland annat begränsar de miljöpåverkan i händelse av spill av förbrukningsmaterial. Och operatören av en bullerdämpad rigg kan helt enkelt vrida bommen horisontellt och öppna satsens dörrar för enkelt underhåll av utrustningen.

”Nigel de Veth, VD:n för Roc-Drill, var den som fick den här idén om hur man kan driva dagbrottet på bästa möjliga sätt”, säger Stewart Prince. ”Och det är en tillämpning som övervägs vid andra gruvanläggningar där man har dagbrottsverksamhet väldigt nära städer.

 

I takt med att resurserna blir svårare att hitta sker gruvdriften närmare städerna. Därför måste man komma på olika och bättre lösningar.”

SmartROC T45 2022 Stenbrytning Gruvindustri Internationell Yta Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser