Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Katarina Öquist, Global R&D Technology & Innovation Manager på Epiroc

”Det största teknikskiftet någonsin inom gruvindustrin”

22 februari 2022

Ökade krav gällande säkerhet, koldioxidutsläpp, energieffektivitet och produktivitet driver fram ett teknikskifte inom gruvindustrin. En av de ledande aktörerna i detta paradigmskifte är NEXGEN SIMS, ett EU-sponsrat konsortium med 13 partners – med Epiroc vid rodret – som har som mål att demonstrera fungerande autonoma processer i verkliga gruvmiljöer under de kommande tre åren. Katarina Öquist, Global R&D Technology & Innovation Manager på Epiroc, diskuterar förutsättningar och utmaningar.

”För oss på Epiroc är uppgiften att driva och samordna de tidiga stadierna av FoU-teknik och innovation. Vi tar fram applikationer och tekniska färdplaner, bygger relationer och sätter ihop expertteam. Genom att arbeta med divisionsöverskridande projekt och med externa partners inom den akademiska världen, originaltillverkare och startup-bolag kan vår utveckling ske nära kunderna och verkligheten.

 

Att få förnyat förtroende från EU efter SIMS-projektet känns enormt stort, och jag är stolt över att Epiroc i och med NEXGEN SIMS återigen intar en ledande roll. Det nätverk vi har byggt upp under SIMS finns redan på plats och är aktivt, och våra partners är ambitiösa, kunniga och framåttänkande. Vi kommer att stå på en stabil grund under de kommande åren.

"Att få förnyat förtroende från EU efter SIMS-projektet känns enormt stort, och jag är stolt över att Epiroc i och med NEXGEN SIMS återigen intar en ledande roll."

Katarina Öquist, Global R&D Technology & Innovation Manager at Epiroc

Den här gången är vår uppgift att koppla samman olika systemlösningar. När NEXGEN SIMS nått sitt slut 2024 tror jag att vi kommer att ha kommit en bra bit på vägen mot autonom gruvdrift och kan identifiera kommande hinder och utmaningar. Detta är det största teknikskiftet någonsin inom gruvindustrin, i och med att elektrifiering, uppkoppling och autonomi utvecklas samtidigt. Samtidigt måste vi behålla vår portfölj med befintliga maskiner eftersom den globala marknaden varierar i mognadsgrad.

 

Epiroc kommer att göra stora ansträngningar inom arbetspaket 6 och 7, och utveckla autonom funktionalitet i gränssnittet mellan lastare och dumprar som arbetar i miljöer med blandad trafik. Detta är en stor och viktig del av gruvdriften, och det är ett mycket krävande och komplext arbete att införa autonomi i processen och göra den digital. Det finns vissa utmaningar med att arbeta i ett projekt med partners runtom, i och utanför Europa. Bland annat finns det risk att det slutar med att man arbetar i silor. Med ett projektupplägg som fokuserar på tvärfunktionalitet och genom att bygga vidare på ett redan etablerat nätverk försöker vi säkerställa och maximera värdet. I sådana här satsningar är det oerhört viktigt med kommunikation för att bygga upp förtroende i en hälsosam arbetsmiljö, främja kreativa tankesätt och skapa värdefulla partnerskap för samarbete.

NEXGEN SIMS
NEXGEN SIMS är ett konsortium bestående av 13 partners som samarbetar i ett EU-sponsrat projekt för att utveckla autonoma, koldioxidneutrala och hållbara gruvlösningar. Projektet bygger på det framgångsrika SIMS-projektet som bedrevs mellan 2017 och 2020. Följande partners deltar i projektet: Epiroc Rock Drills, AFRY – ÅF Digital Solutions, Agnico Eagle Finland, Boliden Mineral, Ericsson, KGHM Cuprum, KGHM Polska Miedź, K+S Minerals and Agriculture, Luleå Tekniska Universitet (LTU), LTU Business, Mobilaris MCE, OZ Minerals och den tekniska högskolan RWTH Aachen. Projektet har en budget på 16 miljoner euro och kommer att bedrivas från maj 2021 till april 2024.

Internationell Automatisering 2022 Kundberättelse Hållbarhet