Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Att leda med innovation visar sig vara ett bergsäkert tillvägagångssätt för Luck Stone.

Teknikens magi

28 mars 2024

Framtiden är här i form av teknikaktiverade riggar, och beviset finns i graniten. Vid Luck Stones stenbrott i Spotsylvania visar Epiroc SmartROC D60, utrustad med det GPS-aktiverade hålnavigeringssystemet (HNS), att den tackla de allra tuffaste bergarterna, samtidigt som den förbättrar säkerheten, effektiviteten och lönsamheten.

Blasting Manager George Feild gör en kontroll under den utvändiga panelen på borriggen Epiroc SmartROC D60, utrustad med det GPS-aktiverade hålnavigeringssystemet (HNS), innan arbetsdagen påbörjas.

Klockan är halv åtta på morgonen på USA:s östkust. Himlen är fortfarande mörkgrå och dimman ligger tät. I fjärran syns strålkastare som rör sig långsamt men stadigt in i och ut ur anläggningen. De som vistas i stenbrottet hälsas välkomna av brummandet från en automatiserad borrmaskin. Men den här automatiserade borrmaskinen är ingen vanlig borrmaskin. Det är en Epiroc SmartROC D60 utrustad med det GPS-aktiverade hålnavigeringssystemet (HNS), som har bevisat sitt värde på ett nästan magiskt sätt när den ställts inför den utmanande geologin i Luck Stones stenbrott i Spotsylvania i Virginia.

Luck Stone har alltid varit tidiga med att använda ny teknik. Företaget grundades i Virginia 1923 och var ett av de första aggregatföretagen som omvandlade sina krossar från ångdrivna till eldrivna versioner. De första automatiserade anläggningarna kom i slutet av 1970-talet. ”Vi älskar teknik”, säger Bryan Smith, Mine Development and Blasting Manager, som har arbetat för det familjeägda och operativa företaget i 43 år. "Vi försöker tänka smart kring den – hur vi ska använda den, vad vi ska använda den till – och tänka igenom det noga, men vi älskar det tekniken kan göra.” Långsiktiga stödjande partnerskap med branschledare är en annan av Luck Stones styrkor.

Luck Stone kände redan till Epiroc, men det var deras återförsäljare James River Equipment (med sin egen nästan 100-åriga historia) som stod för introduktionen och för förstklassig service av borrmaskinerna. Northern Virginia Drilling, som varit en av Luck Stones entreprenörer i mer än tjugofem år, såg också värdet i tekniken och började använda Epirocs borrmaskiner i sin egen verksamhet både i och utanför Luck Stones stenbrott. Enligt Bryan Smith kändes valet av Epiroc naturligt. Efter att ha ägt och drivit ett antal borrmaskiner från andra leverantörer upplevde man att Epirocs borrmaskiner skiljde ut sig från konkurrenternas. "När vi jämför Epirocs borrmaskiner med andras – är de lika bra som eller till och med bättre än de andra borrmaskinerna? Ja, det tycker vi.”

"Vi älskar teknik. Vi försöker tänka smart kring den – hur vi ska använda den, vad vi ska använda den till – och tänka igenom det noga, men vi älskar det tekniken kan göra."

Bryan Smith ,Mine Development and Blasting Manager, Luck Stone

Det GPS-styrda hålnavigeringssystemet (HNS) ger en borrningsnoggrannhet som ligger inom +/- 50 millimeter, vilket säkerställer högre precision och ökad säkerhet.

Innan Luck Stone började använda Epirocs smarta borriggar, som Luck Stone nu har tio av, var verksamheten beroende av mänskliga operatörer och borrarens uppfattningsförmåga. Otaliga timmar kan gå åt till att för hand rita komplicerade, täta bilder på papper, lägga ut tejp och måla berg, bara för att sedan se hur färgen sköljs bort av vädret eller hur ett dåligt placerat däck knuffar undan stenar så att de hamnar fel. För att testa vad dessa teknikaktiverade riggar kunde göra genomförde Luck Stone ett test av Epirocs HNS-aktiverade system för mätning vid borrning i kombination med 3GSM Shot Planning (en plattform för 3D-shotdesign) vid sin anläggning i Rockville i Virginia mellan augusti 2022 och januari 2023. Tekniken för mätning vid borrning möjliggör både visuell och numerisk analys av bergmassa före sprängning, vilket resulterar i en säkrare och mer exakt verksamhet. Förutsättningarna på Rockville-anläggningen är goda – det metavulkaniska berget svarar bättre på sprängning än de flesta andra bergtyper. Under den fem månader långa testperioden registrerades information om borrning och sprängning, vilket visade på förbättringar som gjorde Luck Stone mycket nöjda. 

Resultaten väckte lusten hos Luck Stone att experimentera i sitt stenbrott i Spotsylvania, ett etablerat stenbrott med flera produktionslyftar och där bergförhållandena är mycket mer utmanande. Fragmenteringen är mindre än önskat. Omfattande skarvning med nästan inga tomrum eller hålrum innebär utmaningar vid sprängning och orsakar oregelbundna ytor, tunga försättningar, ojämnt golv och överdimensionerat berg. Det fanns inget bättre sätt att testa tekniken än i denna utmanande geologi.

Chris Branham, Pit Foreman med 11 års erfarenhet, räknar upp en imponerande rad förbättringar: förbättrad borrnings- och sprängningsprecision, mindre överdimensionerat material, bättre golvförhållanden, ökad säkerhet, minskat slitage på utrustningen och ökad produktion. Men det är siffrorna som är ren magi. SmartROC D60 med HNS minskade lastningstiden med 21 sekunder, totalt 2,5 timmar per vecka. Tiden för svarta bandet gick från 18 % till 13 % i gropen, och det totala antalet ton per timme ökade med 14 %.

"Systemet underlättar arbetet genom att ge den person som ansvarar för sprängningen en rejäl dos självförtroende."

George Feild ,Blasting Manager, Luck Stone

Joe Palmer, Senior Blasting Technician, Luck Stone.



Luck Stone

 

- Grundades: 1923; firar 100-årsjubileum som familjeägt/familjedrivet företag
- Har 30 anläggningar/upplag/företagskontor i fyra olika delstater: Virginia, North Carolina, South Carolina och Georgia
- 900 intresseföretag

- 20 miljoner korta ton ballast produceras årligen

 

Vid stenbrottet i Spotsylvania borrar Epiroc SmartROC D60 spränghål av hög kvalitet via ett avancerat riggstyrsystem som styrs från en pekskärm i hytten.


Joe Palmer, Senior Blasting Technician som har arbetat på Luck Stone i 17 år, menar att riggen ger mer exakta mätningar på orten, vid utformning av skott och vid borrning för att träffa den exakta azimut som behövs. Från användning av drönare och digitala foton till datorplanering och GPS-styrd borrning – hela processen har omvandlats så att den nu ryms på en minnessticka. George Feild, Blasting Manager med 24 års erfarenhet, säger att systemet ”förenklar arbetet genom att ge personen som ansvarar för sprängningen en rejäl dos självförtroende” tack vare precisionen vid placeringen inför sprängningen. David Harper, Pit Lead, som även han har 24 års erfarenhet, tillägger att HNS bidrar till att utföra exakta försättningar på orten. Roger Stewart, Drill Operator på Northern Virginia Drilling, uttrycker det kort och koncist: ”Andra riggar kan helt enkelt inte mäta sig med den här.” Användningen av Epiroc SmartROC D60 ger ringar på vattnet i hela verksamheten. Griffin Lober, Pit Loader Operator, berättar att han har sett betydligt mer konsekvent grävbarhet, mindre överdimensionerat material, kortare cykeltider, bättre lastbilsflöde, högre produktion, smidigare hantering av utrustningen och en enklare och mer produktiv arbetsdag överlag.

 

I takt med att marknaden rör sig mot mer automatiserad, autonom och smart utrustning understryker Scott och Shawn Miller, bröder som tillsammans äger Northern Virginia Drilling, det stora behovet av teknik, inte bara i stenbrott och gruvor, utan inom hela den offentliga och privata anläggningsbranschen. Tack vare resultaten från Spotsylvania samlar Epirocs SmartROC-borrmaskiner med HNS nu in värdefulla data från mätning vid borrning som gör det möjligt för Luck Stone att göra ytterligare analyser och kontinuerligt förbättra sina borrnings- och sprängningsprocesser. Faktum är att Luck Stone redan smider planer på att ta Epiroc-drivna maskiner till mer farliga högväggiga förhållanden och svåra sprängzoner tack vare data från mätning vid borrning, som inkluderar flera avläsningar i varje borrhål och registrering av borrpenetrationshastighet, matningstryck, rotationstryck, spollufttryck och beräknad berghårdhet. När klockan slår 16 börjar borrmaskinens buller minska för att så småningom tystna helt. Stewart stänger av riggstyrsystemet, utför sina säkerhetskontroller och klättrar ut ur den klimatreglerade hytten (en av hans favoritfunktioner, tillägger han med ett skratt). Magin varvar ned, redo för att vila och börja om igen dagen därpå.
 


Spotsylvania-anläggningen

 

- Betjänar staden Fredericksburg och kommunerna Spotsylvania och Louisa
- 29 anställda
- 1,7 miljoner korta ton ballast produceras årligen

- Berg: Vulkaniskt och metamorft. Kallas lokalt granit, gnejs och skiffer

 

Chris Branham, Pit Foreman, Luck Stone.


Luck Stone och Epiroc

James River Equipment , en sedan många år ledande Epiroc-återförsäljare och mycket framgångsrik aktör i hela USA, tog iniativet till samarbetet mellan Luck Stone och Epiroc. Northern Virginia Drilling hade utvecklat en relation med Epiroc som, i kombination med Luck Stones inflytande, fick dem att ta steget och investera. Nu arbetar alla fyra sida vid sida som leverantör, tjänsteman, entreprenör och operatör.



Fem nycklar till framgång

1. Teknik
Det är här marknaden redan befinner sig. Om du vill utöka din verksamhet, hålla jämna steg med framtiden och inte hamna efter är det hög tid att införa teknik som skapar en säkrare och mer produktiv verksamhet.

 

2. Innovation
Att våga tänka nytt i sin verksamhet kan kännas utmanande, men med förstklassigt ledarskap och stöd från Epiroc blir det enklare än du tror att stödja dina medarbetare och uppgradera utrustning och teknik.

3. Partnerskap
Synergierna mellan Epiroc, James River Equipment, Luck Stone och Northern Virginia Drilling är idealisk, eftersom alla arbetar som ett team för att öka säkerheten, noggrannheten och produktionen. Det är i det här samarbetet som magi skapas.

4. Utrustning
Ta reda på vilka dina utmaningar är och vad du behöver övervinna, och investera i beprövad utrustning. Luck Stone och Northern Virginia Drilling har sagt ”ja” till Epirocs utrustning och har sett resultat även i utmanande geologi.

5. Medarbetare
Investera i dina medarbetare. Det kan innebära ökade kostnader i början, men kommer att leda till besparingar på längre sikt. De kommer att kunna dra nytta av utbildnings- och jobbmöjligheter när ni inför teknik som ökar chansen att medarbetarna vill stanna.

 

 

SmartROC D60 Internationell 2024 Riggar för ovanjordsborrning Kundberättelse Amerika

Relaterade berättelser