Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ny global standard för hållbar gruvdrift

29 juni 2020

Stockholm, Sverige: Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. LKAB, Epiroc, ABB, Combitech och AB Volvo har gått samman i ett partnerskap för att sätta en ny global standard för hållbar gruvdrift på stora djup och upprättar en unik testbädd i norra Sveriges malmfält.
Testbädden, SUM, Sustainable Underground Mining, ska anläggas i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget samt i en virtuell gruva. Här ska ny teknik utvecklas och testas i verklig gruvmiljö för att säkerställa att svensk gruvindustri kan förbli konkurrenskraftig och fortsätta att skapa jobb och tillväxt, både lokalt i Norrbotten och nationellt. Det här kräver nya styrsystem, ny och förbättrad gruvutrustning samt komplexa och effektiva ledningssystem som möter framtidens krav på en hållbar industri. För att nå dit krävs en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där såväl parternas digitala system som verksamheter kopplas samman.

”Sveriges gruv- och mineralindustri tävlar om att vara mest hållbar i hela världen. Eftersom hållbarhetskraven och teknikutvecklingen nu utvecklas i snabb takt behöver även svenska företag samarbeta för att se till att vi kan bedriva gruvdrift på ett säkert och hållbart sätt i framtiden. Det bådar gott för gruvlandet Sverige”, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Efter 2030 måste LKAB stå redo att bryta malm djupare ner i gruvorna i Kiruna och Malmberget. Det förutsätter att beslut fattas i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan går LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo samman för att hitta lösningar och sätta en ny global standard för hållbar gruvdrift på stora djup som skulle innebära ett rejält tekniksprång.

”LKAB har en lång tradition av innovationer och för att säkra långsiktig konkurrenskraft måste vi hitta nya metoder och smartare lösningar för fortsatt brytning av världens bästa och renaste järnmalmsfyndigheter djupare ner i våra underjordsgruvor. Vi är stolta över att inleda ett av de största samarbetsprojekten i Sverige idag med ledande aktörer i branschen som bidrar med kompetens och tekniska resurser. Tillsammans ska vi ta fram lösningen på morgondagens hållbara gruvindustri som är säker, koldioxidfri, digitaliserad och autonom”, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

”Vi är stolta över att vara en del av samarbetet med att utveckla världens mest moderna gruvverksamhet. Detta är i linje med vårt fokus på autonoma och batteridrivna produkter och lösningar som ökar produktiviteten och säkerheten i gruvorna”, säger Per Lindberg, vd och koncernchef Epiroc.

”LKAB tar ett helt nytt grepp i utvecklingen av framtidens gruvor med unika digitala och hållbara lösningar. Vi ser fram mot att i ett partnerskap med LKAB, Epiroc, Combitech och AB Volvo kunna bidra med vår kunskap inom automation och elektrifiering av underjordsgruvor och tjänster. Digitaliseringen ger oerhört stora möjligheter och tillsammans med våra partners skapar vi morgondagens effektiva och säkra gruvor”, säger Johan Söderström, vd ABB Sverige.

”Med det här partnerskapet kan vi tillsammans dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut och skapa framtidens hållbara gruva. Vi är stolta över att delta i ett så viktigt arbete där vi kan bidra med vår kompetens och erfarenhet av att koppla samman autonoma processer och människor genom så kallade digitala ekosystem”, säger Hans Torin, vd Combitech.

”Svensk industris konkurrenskraft bygger på innovation, samarbete mellan samhälle och starka internationella företag samt en genuin ambition att hitta systemlösningar som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. På detta sätt försäkrar vi oss om vår individuella och gemensamma ledarroll i världen. För Volvokoncernen är det viktigt att vara en del i kompletta systemlösningar som skapar välstånd för samhälle och industri. I ett tekniskt paradigmskifte där automation, elektromobilitet och sammankopplade system spelar avgörande roller kommer det här samarbetet att stärka vår konkurrenskraft globalt”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef AB Volvo.

Inom ramen för testbädden ska det bästa sättet för att bygga ett effektivt autonomt produktionssystem undersökas, som är koldioxidfritt och med högsta tänkbara säkerhet. I framtidens autonoma och digitaliserade gruva ska maskiner och människor arbeta sida vid sida. För att projektet ska gå att genomföra krävs det betydande nationella insatser och parterna söker därför samarbete med fler leverantörer, Svenska staten, forskningsinstitut och universitet.
För mer information kan du kontakta:
Ola Kinnander, presschef, Epiroc, +46 70 347 2455
Tina Benson, tf informationschef, LKAB, +46 70 342 10 85
Caroline Karlsson, Director of Corporate Communications, ABB, +46 70 26 49 340
Åsa Scherling, kommunikationschef, Combitech, +46 73 4 18 77 98
Joakim Kenndal, presschef, AB Volvo, +46 31 322 43 80

Läs mer på www.sustainableundergroundmining.com

Internationell Nyheter Pressmeddelande 2018