Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Andra generationens Epiroc-maskinpark med utsläppsfri utrustning presenteras vid Power Change Days

14 november 2018

Örebro: Med mer än 60 000 drifttimmar utökar Epiroc sitt beprövade batteriutbud och sin utsläppsfria underjordiska maskinpark med andra generationens lastare, gruvtruckar och riggar, samt ett nytt batteriserviceerbjudande.
Batteridriven elektrisk utrustning skapar många fördelar för gruvor: förbättrad hälsa och säkerhet, minskade utsläpp av växthusgaser och minskade driftskostnader. ”Vi ligger i täten i arbetet mot en hållbar utveckling inom gruvbrytning med hjälp av batteridriven, utsläppsfri utrustning”, säger Stevan Topalovic, Vice President Marketing Underground Rock Excavation division på Epiroc. ”Vid Power Change Days har vi nöjet att presentera vår andra generation 14 och 18 tons batteridrivna hjullastare, vår 42-tonstruck och vår familj med medelstora borraggregat, inklusive riggar för ortdrivning, produktionsborrning och bergförstärkning.”
Vid Power Change Days i Örebro kommer fokus att ligga på kunskap och utveckling i spetsen för detta industriskifte. Talarna kommer bland annat att dela med sig av sin expertis inom batteridriven utrustning, batteritillverkning och forskning. ”Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och oberoende. Detta kräver såväl nya styrsystem som förbättrad utrustning och effektiva ledningssystem som möter framtidens krav på en hållbar industri”, säger Anders Hedqvist, Vice President för FoU vid divisionen Underground Rock Excavation på Epiroc. ”Idag kommer våra utvalda nyckelpartner på platsen att få se presentationer av våra nya batteridrivna borriggar och lära sig mer om vårt nya batteriserviceutbud. I vår innovationsarena, nya Control Tower, kommer vi också att demonstrera avancerade automationslösningar och diskutera strategier för ett säkrare och mer produktivt arbete.”

För att förverkliga detta teknikskifte har Epiroc gått samman med partners som Northvolt och ABB för att ta fram andra generationens elteknikplattform, speciellt framtagen för högt ställda krav inom gruvindustrin med avseende på säkerhet, prestanda och tillförlitlighet.
Scooptram ST14 Battery, Boomer E2 Battery and Minetruck MT42 Battery 3D render, front view in underground mine
Om du vill ha mer information kontaktar du:

Ann-Sofie Andersson, Global Communications and Brand Manager, Epiroc Underground Rock Excavation Division
+46 (0)721 838 434 ann-sofie.andersson@epiroc.com

Stevan Topalovic, Vice President Marketing, Epiroc Underground Rock Excavation Division
+46 (0) 19 676 5921 stevan.topalovic.@epiroc.com

Under marken Gruvindustri Internationell Pressmeddelande 2018