Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epirocs världsledande automationslösningar tar Apatit JSC till nya nivåer

22 oktober 2019

Epirocs avancerade automationslösningar för fjärrborrning, inklusive Simba Teleremote, ABC Total och Certiq telematiksystemet implementerades 2018 på Apatit JSC:s Kirovsk-gren (PhosAgro-gruppen). Tack vare de automatiserade lösningarna eliminerades flera risker i operatörernas arbete, borrmaskinernas kapacitet ökade med 20 % och utnyttjandegraden för en maskin ökade till 95 %.
PhosAgro är den ledande producenten av mineralfosfatgödselmedel i Ryssland och en av världens största producenter. Kirovsk-grenen av Apatit JSC (PhosAgro Group) är en komplett produktionsanläggning som arbetar med allt från malmutvinning till produktion av apatitkoncentrat, ett råmaterial som används till mineralfosfatgödningsmedel.

"I takt med att borrningsarbetena i gruvan ökar varje år har vårt företag sökt efter sätt att öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra arbetskvaliteten. Vi har även haft som mål att maximera säkerhetsnivåerna för borrmaskinsoperatörerna, vilka alltid haft tuffa arbetsförhållanden. För att uppnå dessa mål beslutade vi oss för att satsa på automatisering av hela borrprocessen inklusive införandet av digitala datablad för borrning. Det är bara Epiroc som har kunnat erbjuda en integrerad lösning som uppfyller våra krav, säger"

Andrei Abrashitov ,Direktör Apatit JSC Kirovsk

År 2018 installerade Apatit Epirocs Teleremote-lösning på tre Simba-produktionsborriggar samt telematiksystemen ABC Total och Certiq för fjärrstyrning och övervakning av borrenheterna på Kirovsk-anläggningen. Under pilotprojektet allokerades en speciell riggkontrollstation ovan jord.

 

De smarta funktionerna och den automatiserade plattformen har möjliggjorts av 6th Sense, Epirocs metod för att optimera våra kunders värdekedja genom automatisering, systemintegration och informationshantering. 6th Sense ger dig systemanslutningar och interoperabilitet som frigör automatiseringens fulla potential vilket betyder produktionsvinster samtidigt med lägre driftskostnader.

 

Traditionellt har borrning under jord utförts med specialutrustning som styrs av förare under jord vid varje rigg. Med Epiroc-lösningen styrs driften av flera produktionsborriggar av en operatör från ett kontrollrum ovan jord tillsammans med en borrlöpare under jord. Operatören i kontrollrummet hanterar processen med hjälp av videokameror som är monterade på Simba-borriggarna. Integrerade givare på riggarna skickar data till styrinstrumentpanelen på vilken föraren kan övervaka prestanda och status i realtid.

 

”Istället för en maskin styr operatören nu sex borriggar samtidigt från en kontrollstation. Från och med den 1 oktober tar den andra operatören, som är placerad i samma kontrollstation, kontroll över fyra ytterligare borriggar. Idag är detta världens största telefjärrprojekt för produktionsborriggar”, berättar Artyom Yakovev, Head of production excellence department på Apatit JSC Kirovsk.

Operatör på Apatit JSC som använder Teleremote-lösningar från Epiroc

Förutom att operatörerna får säkra arbetsförhållanden finns ytterligare en fördel med Epiroc-lösningen och det är att man inte behöver stoppa borrningsprocessen för att avlägsna personal för ventilation efter sprängning. Apatit uppskattar att implementeringen av Simba Teleremote har ökat borrenheternas produktivitet med 20 %.

 

Apatits Kirovsk-gren implementerade även Epirocs telematiksystem Certiq för att samla in, analysera och kommunicera viktiga utrustningsdata från borrenheterna. Med det här systemet övervakas maskinanvändningsdata noggrant och resultaten för en rigg visar värden på upp till 95 % och mer.

 

Epirocs ABC Total-system är en annan viktig del av fjärrstyrningssystemet. För närvarande testar Apatit fjärröverföring av borrplaner från det geologiska informations- och gruvdriftssystemet direkt till en av Simba-borriggarna. På så sätt uppnås en aldrig tidigare skådad automatiseringsnivå, vilket förbättrar borrningens noggrannhet och minimerar andelen mänskliga fel. Apatit kan utföra automatisk borrning av både ett enda borrhål och en hel ring utan operatörsingrepp.

Säkerhet, tillförlitlighet och hög produktivitet är de viktigaste komponenterna i den nya lösningen, vilken vi har implementerat på vår arbetsplats tillsammans med Epiroc-teamet”, säger Andrei Abrashitov, Director Apatit JSC Kirovsk, när han sammanfattar avdelningschefernas synpunkter.

 

Epiroc- och Apatit-teamen samarbetade professionellt och skickligt vilket ledde till att testprojektet blev framgångsrikt. Baserat på detta test bygger vi för närvarande ut användningen av Epiroc-tekniken i vårt företag”, betonar Sergei Alexandrovich Cherkasov, IT-Director på Apatit.

 

Apatit har bestämt sig för att utrusta sin maskinpark med Simba-riggar ytterligare och överväger nu att utrusta sin andra underjordiska gruva på Apatit JSC Kirovchorsk, Rasvumrsky med telefjärrborrning.

För mer information, vänligen kontakta:

Vladimir Sysoev

Global Product Manager Automation, divisionen Epiroc Underground Rock Excavation

Telefon: +46 (0) 70 844 82 96

E-post: vladimir.sysoev@epiroc.com

Ann-Sofie Andersson

Global Communications and Brand Manager, divisionen Epiroc Underground Rock Excavation

Telefon: +46 (0)721 838 434

E-post: ann-sofie.andersson@epiroc.com

Underjordiskt bergsschakt Internationell Production, borriggar 2019 Pressmeddelande

Relaterade nyheter