Produktbeskrivning

Boyles C8C är den mest kraftfulla riggen i Boyles-serien, men ändå enkel att använda. Riggen har ett nytt matningssystem som förbättrar den höga produktivitet som blivit Boyles-riggarnas främsta kännetecken. Boyles C8C har ett borrdjup på 1 830 m. Wireline-vinschen har en ny utformning och rullar kabeln jämnt över hela trummans bredd. Under utvecklingen har stor hänsyn tagits till arbetsområdet runt riggen. Alla större komponenter är placerade för att vara lätta att komma åt vid underhåll. Riggen har en modern Tier III-motor för att hålla koldioxidutsläppen under kontroll. Boyles C8C-riggen är perfekt för djupa borrhål och har trots dess kraftfullhet en kompakt konstruktion och är lätt att använda ute på fältet. Den robusta konstruktionen är utformad för drift i tuffa miljöer, där Boyles C8C-riggen bara fortsätter att borra utan avbrott och därför kräver minimalt underhåll. Boyles C8C är utformad med säkerhet i åtanke, vilket minimerar risken för personskador under drift.


Tekniska data

Huvudsakligt användningsområde

Surface exploration

Borrmetod

Surface core drilling

Borrhålsdiameter

B ; N ; H ; P

Borrdjupskapacitet (se anmärkning)

0 m - 2 776 m

Chuck, inre diameter

124 mm

Max. vridmoment

7 270 Nm

Matartyp

Direct acting cylinder feed

Matningskraft

59,6 kN

Dragkraft

156 kN

Max. stångstorlek

235 mm

Installerad effekt

179 kW

Styrsystem

Direct hydraulic

Bäraralternativ

Crawler

Huvudsaklig tilläggsutrustning

Hydraulic mud mixer ; Level wind

Anmärkning

Drilling depth capacity refers to N-size. The drilling depth capacities only serve as guidelines and refer to vertical down drilling. Epiroc cannot guarantee that these results can be achieved in all drilling conditions. You find details about technical specifications in the brochure.
Transportdimensioner (borraggregat)

Hämta 

Boyles C8C