Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.


Var vi än vänder oss ser vi omställning.

Omställning pågår överallt omkring oss. Alla typer av anläggningar – vägar, järnvägar, broar och även vattenkanaler – utvecklas och förbättras hela tiden. Väg- och avloppsnät byggs ut och hus och andra byggnader konstrueras i intensiva urbaniseringsprogram i många länder.

Epirocs hydrauliska tillbehör – accelerating the transformation

Statistik visar att 7,9 miljarder människor världen över behöver någonstans att bo. Även om råmaterial är dyrt kan hus och andra byggnader numera tillverkas av återvunnet material, som armeringsjärn, som utvinns ur rivningsavfall tack vare Epirocs lösningar.

Epirocs hydrauliska tillbehör – accelerating the transformation

När Epirocs hydrauliska tillbehör monteras på grävmaskiner kan alla typer av rivningsarbeten utföras snabbare med mindre buller och till lägre totalkostnad. Våra kross- och siktmaskiner möjliggör återvinning och återanvändning av värdefullt spillmaterial som utvinns ur rivningsavfall.  

Epirocs hydrauliska tillbehör – accelerating the transformation

Utan rör i marken skulle det inte finnas varken vatten, el eller internet. För rörläggning krävs dikesgrävning, och Epiroc har de senaste tidsbesparande lösningarna. 

Epirocs hydrauliska tillbehör – accelerating the transformation

I naturrestaureringsprojekt omvandlas områden som tidigare har varit industrialiserade till att återigen bli naturliga landområden för djur, växter och människor. Gamla strukturer kan rivas och rivningsavfall återvinnas med hjälp av miljövänliga Epiroc-lösningar.

Epirocs hydrauliska tillbehör – accelerating the transformation

I byggnadsprojekt gör våra riggmonterade tillbehör det möjligt att snabbt och effektivt rensa och förbereda byggplatsen. Med Epirocs utrustning för dikesgrävning och grundläggningsarbete blir arbetet gjort snabbare och enklare. Detta gäller även rördragning för väg- och vattensystem och andra ändamål.   
För våra kunder och för folk världen över möjliggör och påskyndar våra innovativa, energieffektiva lösningar omställningen inom en mängd olika områden runtom i världen.