Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

12 t - 19 t

Servicevikt

800 kg

Oljeflöde

100 l/min - 120 l/min

Arbetstryck

150 bar - 170 bar

Max. hydraulisk ineffekt

34 kW

Slagfrekvens autostoppläge

650 bpm - 850 bpm

Tool diameter

100 mm

Garanterad ljudeffektnivå

118 dB(A)