Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
The Epiroc HB 10000 heavy hydraulic breaker. The biggest hydraulic breaker in the world

Hydraulhammare HB 10000 DP – Grundrivning

Vår största hydraulhammare HB 10000. Rivning av fundament med hård betong. Våra tunga hammare är mycket väl anpassade för sprängfri bergbrytning och stenbrytning på byggarbetsplatser och i stenbrott, dagbrott och gruvor samt för demolering av förstärkta betongkonstruktioner.

Loading...

Allt du kan önska från en hydraulhammare

Våra hydraulhammare är effektiva och mycket anpassningsbara produkter, vilket gör dem extremt mångsidiga. Kombinerar överlägsen effektivitet och prestanda med hög slitstyrka och liten miljöpåverkan.
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

85 t - 140 t

Servicevikt

10 000 kg

Arbetsverktygets diameter

240 mm

Verktygets arbetslängd

800 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

159 kW

Oljeflöde

450 l/min - 530 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

250 blows/min - 380 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

123 dB(A)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Mer information

Vår största berghammare HB 10000 DP

Hydraulhammare HB 10000 DP (DustProtection) med HATCON

Allt du behöver veta om HB 10000