Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

HB 2000 hydraulic breaker in action

Tunga hydraulhammare

Våra tunga hammare är mycket väl anpassade för sprängfri bergbrytning och stenbrytning på byggarbetsplatser och i stenbrott, dagbrott och gruvor samt för demolering av förstärkta betongkonstruktioner.
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

22 t - 38 t

Servicevikt

2 000 kg

Arbetsverktygets diameter

145 mm

Verktygets arbetslängd

635 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

57 kW

Oljeflöde

150 l/min - 190 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

300 blows/min - 625 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

120 dB(A)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Mer information

HATCON monterad på en hydraulhammare

Hydraulhammare HB 2000 med HATCON

Hydraulhammare HB 2000 DP

HB 2000 DP med DustProtector

Allt du behöver veta om HB 2000