Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

22 t - 38 t

Servicevikt

2 000 kg

Arbetsverktygets diameter

145 mm

Verktygets arbetslängd

665 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

57 kW

Oljeflöde

150 l/min - 190 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

300 blows/min - 625 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

120 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om HB 2000

Exempel på tillämpningar