Tekniska specifikationer

Servicevikt

2 500 kg

Oljeflöde

170 l/min - 220 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 580 blows/min

Arbetsverktygets diameter

155 mm

Verktygets arbetslängd

680 mm

Bärare, viktklass

27 t - 46 t

Hydraulisk ineffekt, max.

66 kW

Garanterad ljudeffektnivå

121 LwAdB(A)


  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om HB 2500

Exempel på tillämpningar