Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
The HB 3100 Epiroc heavy hydraulic breaker

Video om sekundärbrytning i granitbrott

Sekundärbrytning i granitbrott med hydraulhammare HB 3100

Loading...

Oavsett bransch

Välj våra hydraulhammare som hjälp för en mängd olika uppgifter. Passar för en mängd olika bärare som hjul- och bandgrävmaskiner och får jobbet gjort, snabbt och billigt!
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

32 t - 52 t

Servicevikt

3 100 kg

Arbetsverktygets diameter

165 mm

Verktygets arbetslängd

675 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

81 kW

Oljeflöde

210 l/min - 270 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 560 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

120 dB(A)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Mer information

HATCON monterad på en hydraulhammare

Berghammare HB 3100 med HATCON

Berghammarenmed DustProtector

Hydraulhammare för grävmaskin HB 3100 DP (DustProtector)

Allt du behöver veta om HB 3100