Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

32 t - 52 t

Servicevikt

3 100 kg

Arbetsverktygets diameter

165 mm

Verktygets arbetslängd

745 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

81 kW

Oljeflöde

210 l/min - 270 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 560 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

120 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om HB 3100

Exempel på tillämpningar