Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

HB 3600 hydraulic breaker secondary rock breaking

HB 3600, stenbrytning och grundrivning

Epiroc med hydraulhammare HB 3600. Våra tunga hammare är mycket väl anpassade för sprängfri bergbrytning och stenbrytning på byggarbetsplatser och i stenbrott, dagbrott och gruvor samt för demolering av förstärkta betongkonstruktioner.

Loading...

Tunga hydraulhammare

Våra tunga hammare är mycket väl anpassade för sprängfri bergbrytning och stenbrytning på byggarbetsplatser och i stenbrott, dagbrott och gruvor samt för demolering av förstärkta betongkonstruktioner.
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

35 t - 63 t

Servicevikt

3 600 kg

Arbetsverktygets diameter

170 mm

Verktygets arbetslängd

700 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

90 kW

Oljeflöde

240 l/min - 300 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 560 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

123 dB(A)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Mer information

Hydraulhammare med HATCON

Berghammare för grävmaskin HB 3600 med HATCON

Hydraulhammare HB 3600 DP

Berghammare HB 3600 DP (DustProtector)

Allt du behöver veta om HB 3600

Exempel på användning