Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

35 t - 63 t

Servicevikt

3 600 kg

Arbetsverktygets diameter

170 mm

Verktygets arbetslängd

770 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

90 kW

Oljeflöde

240 l/min - 300 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 560 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

123 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Allt du behöver veta om HB 3600

Exempel på tillämpningar