Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

40 t - 70 t

Servicevikt

4 100 kg

Arbetsverktygets diameter

180 mm

Verktygets arbetslängd

820 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

96 kW

Oljeflöde

250 l/min - 320 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 550 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

124 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om HB 4100

Exempel på tillämpningar