Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

45 t - 80 t

Servicevikt

4 700 kg

Arbetsverktygets diameter

190 mm

Verktygets arbetslängd

860 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

108 kW

Oljeflöde

260 l/min - 360 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 540 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

126 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om HB 4700

Exempel på tillämpningar