Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

HB 7000 quarrying limestone at sunset

Hydraulhammare HB 7000 DP överlämning och första användning

#EpirocInAction: Basalt har hårda stenar ... Men det är inget problem för vår hydraulhammare HB 7000. Den klarar det nya uthållighetstestet från A.B.T Abbruchtechnik GmbH. I mer än 7 år har Mendiger Basalt Schmitz Naturstein GmbH & Co KG varit trogna #Epiroc #hydraulhammare i stället för sprängteknik och har för närvarande 6 produkter i olika viktklasser i stenbrottet.

Loading...

Tunga hydraulhammare

Våra tunga hammare är mycket väl anpassade för sprängfri bergbrytning och stenbrytning på byggarbetsplatser och i stenbrott, dagbrott och gruvor samt för demolering av förstärkta betongkonstruktioner.
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

70 t - 120 t

Servicevikt

7 000 kg

Arbetsverktygets diameter

210 mm

Verktygets arbetslängd

835 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

135 kW

Oljeflöde

360 l/min - 450 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

280 blows/min - 450 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

121 dB(A)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Mer information

Hydraulhammare HB 7000

Hydraulhammare HB 7000 med HATCON

Hydraulhammare HB 7000 DP

Berghammare HB 7000 DP (DustProtector)

Allt du behöver veta om HB 7000

Exempel på användning