Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

1,1 t - 3 t

Servicevikt

90 kg

Arbetsverktygets diameter

45 mm

Verktygets arbetslängd

250 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

9 kW

Oljeflöde

16 l/min - 35 l/min

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

750 blows/min - 2 300 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

115 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om SB 102

Exempel på tillämpningar