Tekniska specifikationer

Servicevikt

1 060 kg

Oljeflöde

100 l/min - 135 l/min

Arbetstryck

130 bar - 180 bar

Slagfrekvens

550 blows/min - 850 blows/min

Arbetsverktygets diameter

120 mm

Verktygets arbetslängd

680 mm

Bärare, viktklass

13 t - 24 t

Hydraulisk ineffekt, max.

40 kW

Garanterad ljudeffektnivå

123 LwAdB(A)


  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna