Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

1,9 t - 4,5 t

Servicevikt

140 kg

Arbetsverktygets diameter

50 mm

Verktygets arbetslängd

250 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

11 kW

Oljeflöde

25 l/min - 45 l/min

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

850 blows/min - 1 900 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

114 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om SB 152

Exempel på tillämpningar