Technical specifications

Servicevikt

200 kg

Oljeflöde

35 l/min - 65 l/min

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

850 blows/min - 1 800 blows/min

Arbetsverktygets diameter

65 mm

Verktygets arbetslängd

300 mm

Bärare, viktklass

2,5 t - 6 t

Hydraulisk ineffekt, max.

17 kW

Garanterad ljudeffektnivå

118 LwAdB(A)


  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om SB 202

Exempel på tillämpningar