Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

6,5 t - 13 t

Servicevikt

450 kg

Arbetsverktygets diameter

95 mm

Verktygets arbetslängd

470 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

18 kW

Oljeflöde

70 l/min - 100 l/min

Arbetstryck

100 bar - 110 bar

Slagfrekvens

850 blows/min - 1 150 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

122 dB(A)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Allt du behöver veta om tunnelversionen SB 452

Exempel på tillämpning