Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

0,7 t - 1,1 t

Servicevikt

55 kg

Arbetsverktygets diameter

40 mm

Verktygets arbetslängd

225 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

7 kW

Oljeflöde

12 l/min - 27 l/min

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

750 blows/min - 1 700 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

117 dB(A)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Allt du behöver veta om SB 52