Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

The SB 52 solid body breaker

Våra SB-betonghammare är en solid investering

Hammare med solid kropp är perfekta för rivning av lätta betongkonstruktioner och asfaltbeläggningar, både utomhus och inomhus, utförande av markarbeten, skrotning i underjordiska verksamheter och rengöring av skopor och konverterare i gjuterier.
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

0,7 t - 1,1 t

Servicevikt

55 kg

Arbetsverktygets diameter

40 mm

Verktygets arbetslängd

255 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

7 kW

Oljeflöde

12 l/min - 27 l/min

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

750 blows/min - 1 700 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

117 dB(A)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Mer information

Hammare med solid kropp SB 52

Liten hydraulhammare SB 52

Hydraulhammare SB 52

Hydraulhammare med solid kropp SB 52