Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

9 t - 15 t

Servicevikt

520 kg

Arbetsverktygets diameter

100 mm

Verktygets arbetslängd

475 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

29 kW

Oljeflöde

65 l/min - 115 l/min

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

650 blows/min - 1 150 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

126 dB(A)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna


Allt du behöver veta om SB 552

Exempel på tillämpningar