Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

10 t - 17 t

Servicevikt

720 kg

Arbetsverktygets diameter

105 mm

Verktygets arbetslängd

570 mm

Hydraulisk ineffekt, max.

34 kW

Oljeflöde

80 l/min - 120 l/min

Arbetstryck

120 bar - 170 bar

Slagfrekvens

600 blows/min - 1 050 blows/min

Garanterad ljudeffektnivå

122 dB(A)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Tillbehör med standardarbetsverktyg och medelstor adapterplatta. 
  3. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Allt du behöver veta om SB 702

Fler bilder