Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Powerbit Underground PUG

Vi har hittat den optimala konstruktionen

Vi har satsat en hel del på att optimera borrkronans yta, eftersom den är nyckeln till hög borrsjunkning. Fler spolhål och smartare hålkonfiguration maximerar spoleffektiviteten – och vi lade särskild vikt vid att se till att borrkax avlägsnas så snabbt som möjligt.
Powerbit Underground with helmet

Under fältstudier av Powerbit Underground upptäckte man att ett ganska vanligt kasseringskriterium, särskilt för 45 mm HD-borrkronor, var att de främre stiften slets i så hög grad att de släppte, vilket gjorde att borrkronan endast kunde utnyttja 60–70 % av fördelarna med HD-periferistiften. Eftersom Powerbit Underground ökar mängden periferikarbid ytterligare skulle det ha varit ett ännu större slöseri att behålla de små främre stiften.

 

Det visade sig också att borrsjunkningen inte påverkades så mycket av bara slitaget på det främre stiftet. Det var därför rimligt att Powerbit Underground utrustad med trubbnosstift i mallen, som ökar borrsjunkningen, skulle kunna dra nytta av HD-stift där fram utan att göra avkall på borrningsproduktiviteten. Detta, och det faktum att ett sfäriskt främre stift förlorar minsta mängd utsprång per borrad meter av alla stiftformer, var avgörande för Powerbit Underground-stiftets konfiguration, vilket sedan bedömdes vara en framgång genom flera labb- och fälttestsessioner.

 

En stor utmaning med att konstruera mindre borrkronor är att säkerställa tillräcklig materialtjocklek genom hela borrkronans kropp. Placeringen av stift och spolhål är optimerad för att bibehålla tillräcklig materialtjocklek i hela borrkronans kropp, vilket inte är en enkel uppgift för konstruktören. Men tack vare den omfattande erfarenheten hos Epiroc R&D och de utmärkta egenskaperna hos Powerbit Underground-stålet har den optimala konstruktionen hittats.

 

Läs mer om Powerbit Underground här!

Man and woman discussing Powerbit Underground bits in RnD office