Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
PUG movie thumbnail

Den perfekta formen

Trubbnos är våra nya och innovativa stift med trapetsform, som ger längre servicelivslängd och bättre borrsjunkning än semiballistiska stift. (Namnet ”trubbnos” ger förresten en indikation på de nya stiftens geometri.)
Trubbnos buttons in studio

Ur borrkronesynpunkt måste de flesta borrningstillämpningar med topphammare innebära att så lite pengar som möjligt går åt per millimeter diametralt borrkroneslitage. Anledningen är att hålet som borras endast får variera X mm från den nominella hålstorleken. Om ingenting annat händer med borrkronan upphör borrkronans livslängd alltså när hålets diameter når den minsta tillåtna storleken.

 

Det klassiska tillvägagångssättet för att öka antalet meter som krävs för att nå minsta tillåtna hålstorlek, och därmed också servicelivslängden, är att montera borrkronan med större karbidstift i mallen. Detta ger borrkronan mer karbid att slita under nedbrytningen mot minimidiametern. Den största nackdelen med att göra detta är att det ökar frontkontaktytan med stenen, vilket är en stor faktor när det gäller att fastställa motståndet mot att tränga in i stenen. På så sätt minskar borrsjunkningen.

 

Detta är den klassiska kompromissen vid borrkronekonstruktion, större karbidstift ger längre livslängd för borrkronan men minskar samtidigt borrhastigheten.

 

För att bryta den här uråldriga kompromissen har Epiroc R&D uppfunnit trubbnosstiftsformen som har många fördelar, av vilka de två viktigaste är:

 

1. Den ökar den radiella kontaktytan med stenhålväggen, och genom att göra det får borrkronan mer karbidvolym att slita på under färden mot minsta tillåtna borrkronestorlek. Det ökade kontaktområdet gör också att stenhålväggen trycks hårdare mot stiftet, vilket hjälper stiftet att stå emot det böjmoment som skapas av islagskraften.

 

2. Den minskar frontkontaktytan med stenhålets botten. Detta gör bergsjunkningsmotståndet mindre och ökar borrhastigheten.

 

Läs mer om Powerbit Underground här!