Cabletec M - Quality controlled cable bolting

Cabletec M is a fully mechanized cable bolting drill rig for mid size mining tunnel profiles.

The main benefits of Cabletec M are:

- Operator safety and ergonomics thanks to the FOPS certified protection roof or optional cabin, with full mechanization of the drilling, grouting and cable pushing processes

- Quality control with automatic mixing for the cement grout and data recording functionality

- High producitivity thanks to the two-boom concept featuring dual task functionality with separate drilling boom and grout cable boom

Loading...

Kvalitetssäkrad kabelbultning

Produktivitet och säkerhet tack vare ett helt mekaniserat borrningssystem,
en separat injekterings- och kabelmatningsbom, samt ett FOPS-certifierat skyddstak. Den generösa lagringskapaciteten för torrcement och bultningskabel medför längre drifttid innan påfyllning. Tvåbomskoncept med borrnings- och positioneringssystem från Simba S7.

Det fullt mekaniserade borrningssystemet i Cabletec M kommer från det väl beprövade borraggregatet Simba S7. Maskinen har lagringskapacitet för 500 kg torrcement och cirka 775 m bultningskabel med en diameter på 15,2 mm. Med en håldiameter på 51–76 mm och 20 m mekaniserat borrningsdjup kan Cabletec M också användas som ett sekundärt produktionsborrningsaggregat.

Hämta

 
Borraggregat med helt mekaniserad kabelbultning för gruvtunnelprofiler i medelstorlek