En Diamec Smart 6 registrerar data för Exploration Manager

Exploration Manager

Verktyg för analys av borrning och drift

Kontakta oss

Snabb och enkel datainsamling

möjliggör tillförlitlig analys som kan belysa områden för förbättring

Modern maskinparkshantering

möjliggör korrekta åtgärder, vilket resulterar i lägre driftkostnader

Upprepa din framgång

genom att använda de bästa parametrarna och tillämpa dem på andra riggar

Epiroc presenterar: Exploration Manager

Loading...

Din Diamec Smart blev just ännu smartare

När konkurrensen blir tuffare och tuffare handlar allt om slutresultatet. Du behöver all information du kan få för att fatta rätt beslut.

Med Exploration Manager får du ut mesta möjliga av din Diamec Smart 4, 6, 8 eller MCR. Loggning av MWD-data (Measure While Drilling) och utförliga rapporter ger maskinparksföreståndare och -ägare kunskap om borraggregatens faktiska resultat.

I Project hanterar du dina projekt och visar MWD-data för dina hål. Ett projekt kan motsvara en plats, en nivå i en gruva eller en viss kund.

I Fleet kan du visa driftloggar från varje rigg i maskinparken. Här samlas alla riggar och visas efter tillverkningsnummer så att du får en god översikt. Driftdata presenteras i tre tårtdiagram.

I Statistics har vi möjliggjort modern maskinparkshantering genom att låta dig jämföra alla riggar i maskinparken med varandra. Vill du se hur djupt din bäst presterande rigg har borrat under de senaste 24 timmarna? Vill du jämföra den med andra riggar som arbetade samtidigt? Allt det är möjligt med Statistics i Exploration Manager. Här kan du också se och jämföra tidsåtgången i varje aktivitetsläge.

Så ge dig ut i det okända. Fortsätt utforska.

Vyn Projects i Exploration Manager
Vyn Fleet i Exploration Manager
Vyn Statistics i Exploration Manager

"Digital transformering och anpassningsförmåga håller på att bli en viktig del i moderna strategier. Det gäller även prospekteringsborrning. Det ökade värdet för kunden med Diamec Smart tillsammans med Exploration Manager kommer att hjälpa våra kunder i branschen att gå vidare."

Ebrahim Nikafroozi ,Global Product Manager, Diamec-sortimentet

Hämta

Diamec Smart 4 Utforskning Diamec Smart 6 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Diamec Smart 8 Exploration Manager