Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Utilizing the safe bolting function on a Boomer M-series Reloaded.

Den är tillbaka! Nya Boomer M-serien är tillgänglig över hela världen

15 juni 2015

De medelstora borraggregaten med en eller två bommar i Boomer M-serien från Atlas Copco har varit betrodda arbetshästar under många år i gruvbrytnings- och tunneldrivningsverksamheter. Nu har de blivit mer användbara och effektiva än någonsin.

Under en stor uppgradering tidigare i år uppgraderas serien med en rad förbättringar för att göra riggarna starkare, renare, säkrare och lättare att använda.

Starkare och kraftfullare

Johan Jonsson, produktchef, förklarar: ”Användningen av entreprenörer inom gruvindustrin blir allt vanligare och dessa företag har informerat oss om de behöver extremt robusta borriggar för borrning i tuffare miljöer, och helst riggar som kan användas för fler än en tillämpning.”

"Dessa riggar är nu mycket starkare och kraftfullare och kan användas för både tunneldrivning och bergbultning."

Johan Jonsson, Product Manager at Atlas Copco
”Som svar har vi vidareutvecklat den nya Boomer M-serien. Dessa riggar är nu mycket starkare och kraftfullare och kan användas för både tunneldrivning och bergbultning.”

Konstruktionsförbättringarna inkluderar starkare bommar, ett nytt filtreringssystem och förbättrade säkerhetsfunktioner.

I fältstudier i Australien har de här förbättringarna fått toppbetyg avseende produktivitet, längre serviceintervall och minskade driftkostnader.

De nya starkare BUT 36S-bommarna har stadigare leder och snabbare, mer exakt positionering. De har även flera nya funktioner som bidrar till att förlänga serviceintervallen. Det nya filtreringssystemet håller smörjluft och hydraulolja fria från vatten och partiklar. Det förbättrar kvaliteten på luften och oljan, vilket i sin tur förlänger livslängden hos hydrauliska komponenter och bergborrmaskiner.

Riggarna förbättrar även säkerheten. Till exempel har BUT 36S-bommen en bultningskonfiguration som gör att det går att svänga mataren helt tillbaka till hytten, så att föraren kan ladda den med bultar från plattformarna på vardera sida av riggen. Det innebär att man slipper arbeta i den främre delen av maskinen, utan tak, vilket avsevärt minskar risken för skador från fallande sten. Den rymliga och bekväma hytten nu ROPS-/FOPS-certifierad.

Riggarna i den nya Boomer M-serien är utrustade med COP 1838HD+ bergborrmaskiner och levereras med ett robust hydrauliskt styrsystem eller, som tillval, med Atlas Copcos prisbelönta nya generation av riggstyrsystem, RCS 5.

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” före den 1 januari 2018.

Fler nyheter om detta ämne