Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Simulatorträning – en metod för 2000-talet

19 januari 2015

Med de ständigt ökande kraven på produktionseffektivitet är snabbspårsutbildningar inom gruvindustrin viktigare än någonsin. Boliden Tara-gruvorna i Irland är ett företag som skördar frukterna av en effektiv och säker utbildningsmetod med simulatorutbildning som inte stör produktionen.
Med traditionell ”kamratutbildning” på ett produktionsborraggregat kan det ta fyra till sex veckor att erhålla en ny, fullt utbildad operatör. Dessutom kan borrmisstag av en lärling leda till problem vid sprängning med tillhörande ojämnheter i gruvans tunnelväggar och golv. Om det uppstår fel i hålriktningen kommer på motsvarande sätt den efterföljande sömmen bli svårare att borra och ladda. Utan god kvalitet på profilen ökar sprängskadorna, vilket kräver ökad tid för skrotning och bergförstärkning.

Vid Boliden Tara-gruvorna i Navan, Irland, är gruvdriftschefen Mike Lowther fullständigt medveten om dessa utmaningar för produktionens effektivitet. Gruvan, som ägs och drivs av den internationella svenska koncernen Boliden, producerar ungefär 2,5 miljoner ton malm för zink- och blykoncentrat per år och strävar efter att ständigt förbättra effektiviteten i alla avseenden. Som en del av detta arbete ingick en Atlas Copco Master Driller-simulator, drar sig Mike Lowther till minnes.

"Det var en briljant möjlighet att inte störa produktionen och göra snabba framsteg i vårt utbildningsprogram i en 2000-talsmiljö."

Mike Lowther ,Gruvchef Boliden Tara-gruvorna

Realistisk upplevelse

Simulator training a 21st century approach
Simulatorn replikerar perfekt Atlas Copcos Boomer utvecklingsrigg och Simbas produktionsrigg. Hyttens layout och funktionalitet ger en extremt realistisk återgivning av underjordiska gruvdriftstunnlar i hyttpositioner från vindrute- och backspegelsvinkel, vilket gör simulatorutbildningen ännu mer verklighetstrogen. Vidare erbjöds eleverna från Tara-gruvorna tre certifieringsnivåer i Atlas Copco Master Driller-programmet – Brons, silver och guld.

Pat Potterton, utbildningsansvarig vid denna tidpunkt men numera arbetsledare inom teknisk support för gruvutveckling, organiserade utbildningen och såg till att simulatorn levererades under semesterperioden för att begränsa påverkan på produktionen. Operatörerna utbildades under sin sommarledighet medan produktionen under jord fortsatte. När simulatorn hade anlänt gavs inledande utbildning på Atlas Copcos servicecenter i Portlaoise till Pat Potterton, gruvkaptenen Roy Tallon och utbildningsansvarige Jimmy Dunne,
så att de fick bekanta sig med simulatorn innan den levererades till gruvan.


Läs hela berättelsen online under Gruv- och anläggningsteknik.


Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2015 Ortdrivningsaggregat Bergförstärkning Utbildning Gruv- och bergbrytning, servicedivisionen Utbildningsprodukter Gruvbrytning under jord Bultningsaggregat Internationell Kundberättelse

Fler nyheter om detta ämne