Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Återhämtning i byggbranschen är goda nyheter för borrbranschen

21 maj 2015

När byggbranschen återhämtar sig från den globala recessionen upptäcker borrentreprenörerna att ny teknik räcker långt för att möta den ökade efterfrågan på material
SmartROC C50 UK
Få branscher har drabbats så hårt av effekterna av den globala recessionen som byggbranschen. I och med osäkerheten på finansmarknaderna stoppades otaliga byggprojekt inom den privata och offentliga sektorn och många planer för stadsförnyelse fick läggas på hyllan.

Idag är många av dessa projekt igång igen och framtiden ser betydligt ljusare ut. Inom EU utmärker sig Storbritannien som exempel. Här når byggandet av nya vägar och järnvägar rekordnivåer och många andra projekt är nu på god väg.

Det här är utmärkt för stenbrottsägare samt borrnings- och sprängningsentreprenörer, varav många har satsat på den senaste tekniken för ovanjordsborrning för att kunna möta den ökade efterfrågan på makadam och andra byggrelaterade material.

Som ett bevis på denna trend har Atlas Copco i Storbritannien rapporterat rekordleveranser av SmartROC- och FlexiROC-borraggregaten, vilka båda vanligen ger lösningar i världsklass för maximal produktivitet, flexibilitet och miljövänlighet.

Smartare teknik

Ett företag som satsar på den senaste utvecklingen inom avancerad konstruktionsborrning är BAM Ritchies (en del av det nederländska företaget Royal BAM), landets största borrnings- och sprängningsentreprenör. BAM Ritchies, som är baserat i Glasgow i Skottland, har omkring 400 anställda och en maskinpark med 60 borraggregat för prospektering, geoteknik och spränghålsborrning. Merparten av spränghålsriggarna i maskinparken tillhandahålls av Atlas Copco och producerade förra året cirka 41 miljoner ton makadam i en rad olika stenbrott.

Bland BAM Ritchies kunder finns Yeoman Aggregates, operatör av Glensanda stenbrott på Skottlands västkust där en rad olika borraggregat från Atlas Copco körs, inklusive det senaste förvärvet, en SmartROC C50. ”Vi var först i Storbritannien med att få just detta borraggregat, av en mycket bra orsak”, säger Ian Christie, chef för borrning och sprängning och veteran med 37 års erfarenhet. ”Som Storbritanniens ledande borrnings- och sprängningsföretag är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder bästa tillgängliga teknik, och just nu är det SmartROC C50. Den här riggen representerar ett helt nytt synsätt på jobbet och gör det enklare, snabbare och mindre kostsamt.”

Ögon i dimman

Christie säger att han särskilt gillar riggens GPS- och hålnavigeringssystem som ger operatören möjlighet att automatiskt hitta rätt borrställe i alla väder. ”I den dimmiga och disiga kustmiljön i Glensanda är det en mycket användbar funktion”, säger han.

Beträffande effektivitet tillägger Christie: ”Det viktigaste idag är att göra saker bara en gång och inte behöva vänta på sprängningen innan man flyttar riggen till nästa hålposition.

Med SmartROC blir det rätt vid första försöket och trots att vi bara har använt den i ca åtta månader kan vi redan se att detta är en stor fördel.” Riggens hålnavigeringssystem (HNS) minskar också risken för fel eftersom det inte längre finns någon anledning att märka ut hålen manuellt, vilket i sin tur minskar planeringstiden på plats. Dessutom ger SmartROC C50, som använder COPROD-systemet, en konsekvent hålkvalitet så att bolaget garanterat kan leverera specificerad produkt till Glensanda.

Stort lyft för COPROD

”Den här riggen kommer att borra mellan 250 och 300 meter per dygn på Glensanda i kiselgranit”, säger Christie. ”Det är samma resultat som vi får med ROC L7 CR [nu FlexiROC T50], men skillnaden är att SmartROC C50 får COPROD-systemet att fungera så mycket bättre om du räknar in alla parametrar – livslängd, borrsjunk och annat.” Utöver detta säger Christie att han även får bra feedback på andra enastående egenskaper i riggen, såsom dess användarvänliga reglage, varma och bekväma hytt som gör livet mycket trevligare för operatörerna som arbetar i det skotska klimatet och inte minst lägre driftkostnader. Han bekräftar att SmartROC C50 använder ungefär 30 % mindre bränsle, vilket är en betydande besparing. Utbildningen av operatörerna för användning av den nya generationens rigg har gått problemfritt trots att Christie påpekar att det är ”ett stort hopp framåt”. ”Bytet från ett robust borraggregat till något som är mer som att köra en modern bil gjorde självklart några av våra förare lite tveksamma”, säger han, ”men vi antar gärna utmaningen att bemästra tekniken eftersom vi kan se fördelarna”. Läs hela berättelsen i Mining and Construction på webben.


Epiroc drevs fram till 1 januari 2018 under varumärket ”Atlas Copco”.

2015 Stenbrytning Gruvindustri SmartROC C50 Internationell Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser