Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Omvandlingen av en jätte

6 december 2015

Det stora Chuquicamata-dagbrottet i Chile har en ny och blomstrande framtid – under jord.
Efter över 100 års produktion i vad som nu är världens största koppardagbrott banar Chuquicamata väg för en fullständig övergång från ovanjords- till underjordisk brytning. Beslutet har fattats på grund av utarmning av lönsamma reserver och den ökande kostnaden för ytterligare bortforsling av spill när gruvan blir djupare. En annan tung post är energikostnaderna för gruvdrift och transporter i detta gigantiska brott, som vuxit till en längd på 5 km, en bredd på 3 km och ett djup på 1 km.

I stället går det statsägda gruvbolaget Codelco Nortes under jord. Där kan den ”röda metallen” utvinnas ur den rika malmkroppen till en lägre kostnad och Chuquicamata-gruvans livslängd förlängas till 2060. Projektet siktar på att komma upp i fullskalig produktion år 2020 och utvecklingen av underjordsstrukturen går snabbt. Den första fasen innefattar byggande av fyra tunnlar, två för ventilation, en för tillfart och en för transport. Dessa är totalt 20 km långa och drivs av entreprenörerna Astaldi och Acciona Ossa, båda med utrustning från Atlas Copco.

I denna fas, som inleddes 2012 och planeras vara klar i slutet av 2015, har Atlas Copco levererat en maskinpark med borriggarna Boomer XE3C och Boomer E2C, LHD-lastmaskinerna Scooptram ST14 och Scooptram ST1030 samt Minetruck MT6020-truckar. Dessutom har Atlas Copco etablerat ett lokalt kundcenter i staden Calama, ungefär en halvtimme med bil från Chuquicamata. Avsikten är att vara så nära platsen som möjligt för att tillhandahålla teknik-, logistik- och servicesupport samt utbildning för utrustningens operatörer.

Den andra och viktigaste fasen av projektet, som startar under 2016, kommer att innebära byggandet av hela 100 km av tunnlar och orter. Dessa ska användas för produktion, materialtransport, ventilationsschakt och ytterligare anläggningar som krosstationer.

Astaldi och Acciona Ossa säger att de är väl rustade och trygga med att ta sig an denna andra fas jämsides med de två andra entreprenörer som lämnat anbud på projektet, Züblin och Geovita.

Astaldis uppgift

Astaldis aktuella uppdrag är uppdelat i tre kontrakt: gruvutveckling, ventilationsschakt och orter för tillfart och transport, alla i enorm skala. Med maskinparken innehållande två Boomer XE3 C, en Boomer E2 C och två Boltec LC-bultriggar driver företaget för närvarande en tillfartstunnel och en transporttunnel parallellt med avståndet 180 m mellan dem. Tillfartsorten har ett tvärsnitt på 8,7 m bredd × 5,9 m höjd, har en lutning på 8 procent och kommer i slutänden att vara 7,6 km lång. Transportorten är 9,3 m × 6,2 m, har en lutning på 15 procent och är 6,3 km lång. Med tiden kommer den att bli utrustad med ett gigantiskt transportband som forslar den producerade malmen och gråberget till ytan. Vid 4,5 km kommer tunnlarna även att anslutas till varandra genom ett nödschakt med 2,5 m diameter och en lutning av 70 grader från horisontalplanet. Genomsnittsindriften för arbetet vid tillfartstunneln är 272 m per månad, medan genomsnittsindriften för transportorten är 245 m/månad. Både 48 mm och 51 mm hål borras för sprängning och 38 mm hål för installation av bergbultar.

Fler nyheter om detta ämne