Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Arbeta smartare, bli ständigt bättre, öka kompetensen

10 december 2015

Hos Boliden Tara-gruvorna råder ingen tvekan om att systematisk utbildning av användare och underhållspersonal kan ha en positiv inverkan på effektiviteten. Därför har de gjort utbildning till en viktig del av företagets affärsstrategi. Boliden Tara-gruvorna i Navan, Irland, har producerat bly och zink i nästan 40 år. Nyligen har de börjat erfara flera av de klassiska utmaningarna som drabbar äldre underjordsgruvor i takt med att de blir allt djupare.
Med insikt om att verksamheten måste anpassas efter dessa utmaningar fattade ledningsgruppen två stora strategiska beslut. Det första steget var att omstrukturera organisationen mot ett ”one mine concept”, i stället för det tidigare konceptet med tre områden, där vart och ett hade fristående arbetsteam.

Det andra var att förstärka personalutbildningsprogrammet för att öka kompetensen, arbeta smartare och skapa ett klimat av ständiga förbättringar. Atlas Copco, som levererar utrustning till Boliden Tara-gruvorna, valdes också av gruvan till partner i utbildningen. Mike Lowther, chef för gruvdriften, förklarar att den nya riktningen var oumbärlig för att maximera effektiviteten och flexibiliteten. 

"”Ju djupare in i gruvan vi kommer, desto tuffare blir logistiken”, berättar han. ”Vi kan inte påverka växelkurser, metallpriser eller malmklasser, men vi har möjlighet att påverka effektiviteten hos vår drift och våra kostnader. Mineralisering är malm endast om den kan utvinnas med lönsamhet – för en omvandling till malm, måste gruvan vara ekonomiskt livskraftig."

Mike Lowther ,Chef för gruvdriften

Tvärkompetens i fokus

Work smarter, improve continuously, enhance skills
Genom åren har gruvledningen betonat vikten av kompetenshöjningar. I detta syfte har ett nära samarbete pågått med de lokala fackföreningarna. Arbetet har nu övergått i en intensivare fas, då en växande pool av operatörer och underhållspersonal med tvärkompetens genomför Atlas Copcos utbildningsprogram i borraggregatssimulatorer. Tvärkompetensen fokuserar på att utbilda gruvarbetarna inom grupper av maskiner med liknande funktioner, t.ex. Atlas Copco produktionsborr- och bultningsaggregat under jord. Det första utbildningsprogrammet gick av stapeln 2013 och gjorde omedelbart succé. Det andra hölls under 2014, och även här tycks resultaten få en ännu starkare inverkan på verksamheten. Inför 2015 års kurs satte gruvan och Atlas Copco samman ett starkt projektteam som leddes av Seán Gilmore, utbildningskoordinator vid Boliden Tara-gruvorna, med stöd av Damien Healy, Atlas Copcos servicechef i Irland. Gilmore axlade den instrumentella rollen som planerare av simulatorutbildningen och säkerställde att alla förberedelser var genomförda innan utrustningen levererades. Ett starkt understöd kom också från gruvans el- och IT-sektioner.


Läs hela berättelsen online under Gruv- och anläggningsteknik.


Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Bultning 2015 Ortdrivningsaggregat Bergförstärkning Utbildning Gruv- och bergbrytning, servicedivisionen Bultningsaggregat Gruvbrytning under jord Internationell Borrning Kundberättelse

Fler nyheter om detta ämne