Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Certiq tar maskinparkshanteringen till en högre nivå

9 juni 2016

Certiq, Atlas Copcos nya maskinövervakningssystem, håller ägarna kontinuerligt uppdaterade om prestandan hos deras maskinparker och banar väg för förebyggande underhåll och lägre kostnader. Lhoist, som äger stenbrottet Chaux de Provence i södra Frankrike, är ett typiskt exempel.
Tid: 5 på morgonen. Plats: Provence, Frankrike. Operatören Gabriel Gonzalez är redan uppe och drar på sig overallen. Han kör därefter till en lokal bergtäkt och startar upp sitt Atlas Copco SmartROC C50-borraggregat. Klockan är nu 6. Samtidigt befinner sig Benjamin Dubar, som äger riggen, någon annanstans på planeten, kanske i en annan tidszon. Men ändå är han bara ett klick bort från händelserna. Benjamin Dubar är anläggningschef för Lhoist Southern Europe, en internationell entreprenör som driver kalkstensbrottet Chaux de Provence. Och även när han är på tjänsteresa långt därifrån måste han hålla koll på saker och ting.

Till exempel vill han känna till riggens placering, bränslestatus, motor- och hydrauloljetryck och om några varningsmeddelanden har utlösts som kanske kräver omedelbar åtgärd. Han vill också veta hur många hål som har borrats och på vilket djup för att kunna sätta igång sprängningsarbetet vid exakt rätt tidpunkt. Alla data av denna typ finns nu lätt tillgängliga, så länge man har tillgång till internet. Det är så borrning hanteras i allt större utsträckning på 2000-talet.

"Certiq ger oss teknisk assistans utan tidsförlust och körsträckor till fördel för alla berörda."

Benjamin Dubar ,Anläggningschef, Lhoist Southern Europe

Realtidsdata

Certiq M&C
Lhoist är ett av många europeiska företag som utnyttjar Certiq, Atlas Copcos nya telematiksystem* och ger utrustningsägare, till exempel Benjamin Dubar, en fullständig översikt över deras verksamhet i realtid, dygnet runt, överallt i världen. Certiq sammanställer, jämför och kommunicerar viktiga utrustningsdata till användaren via en webbportal. Informationen presenteras i form av tabeller och diagram för varje enskild maskin i maskinparken. Från och med nu kommer Atlas Copco att successivt införliva Certiq på merparten av sin gruv- och anläggningsutrustning, både för dagbrott och underjordstillämpningar. Fördelarna är uppenbara. Till exempel kan underhåll utföras proaktivt eftersom det kan organiseras i realtid. Detta minskar driftstoppen och tillåter underhållet att genomföras när det är mest praktiskt under dagen. Felsökning kan göras på avstånd, med stöd av varningar och historiska data som är sparade i systemet. Det bidrar också till att företag som Lhoist kan identifiera områden som behöver förbättras och kanske även kräver ytterligare operatörsutbildning.


Läs hela berättelsen online under Gruv- och anläggningsteknik.


Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2016 Stenbrytning Telematik Certiq Gruv- och bergbrytning, servicedivisionen Internationell Riggar för ovanjordsborrning Kundberättelse

Fler nyheter om detta ämne