Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Vändning i Anderna – påtaglig ökning av utrustningens tillgänglighet

28 juni 2016

När koppargruvan El Sauce i Chile började analysera orsakerna till företagets nedåtgående produktivitet identifierades den låga tillgången till borrutrustning som avgörande faktor. Nästa steg blev ett helt nytt tänkande.
El Sauce-gruvan i Chile, som ägs av Las Cenizas Mining Group, tros vara det första företaget inom gruvindustrin som förnyar hela sin maskinpark av bergborrmaskiner för att nå en lönsammare framtid. El Sauce, som ligger ca 17 mil norr om huvudstaden Santiago de Chile, var sedan en tid drabbad av sjunkande produktivitet, och i mitten av 2014 en inleddes en utredning för att identifiera orsaken.

Efter flera månader meddelade utredarna att de hade funnit roten till problemet: överdrivet långa stilleståndstider för produktionsutrustning på grund av otillräcklig service och underhåll av bergborrmaskinerna. Som lösning utfärdades en plan för optimerad tillgänglighet med stöd av experter från Atlas Copco – ett samarbete som så småningom ledde till att samtliga bergborrmaskiner och slangar byttes ut.

"Tidigare behövde ett arbetslag med kompetenta borrare fyra minuter för att borra 48 hål. I dag, med de nya bergborrmaskinerna, uppnår motsvarande arbetslag samma antal på två och en halv minut. Detta innebär att vi numera kan borra en ort på ca två och en halv timme, vilket är helt fantastiskt."

Raul Fara Engber ,Underhållsansvarig på El Sauce

Utbytesprogram

Turnaround in the andes â   significant increase in equipment availability
Atlas Copco återköpte hela utbudet av befintliga bergborrmaskiner (totalt 27 st) som ersattes med 12 nya. Här ingick fyra COP 1435- och åtta COP 1838HD+-modeller. Dessutom assisterade Atlas Copco vid monteringen av de nya borrmaskinerna i underjordsverkstäder och med att optimera deras prestanda på respektive borrplatser.


Vid sidan om utbytesprogrammet upptäckte teamet att de lågpresterande bergborrmaskinerna även påverkades av tillförlitligheten och tillgängligheten hos maskinparkens hydraulslangar, som byttes alltför ofta och medförde ännu högre underhållskostnader. Som resultat uppgraderades också samtliga slangar. Dessa åtgärder fungerade som katalysator för en dramatisk förbättring. Fram till 2014 var tillgängligheten 60 procent för borrningsutrustningen. I dag uppgår den till 90 procent.


Raul Fara Engber, underhållsansvarig på El Sauce, berättar att fördelarna är uppenbara i fråga om produktiviteten.

”Tidigare behövde ett arbetslag med kompetenta operatörer fyra minuter för att borra 48 hål”, berättar han. ”I dag, med de nya bergborrmaskinerna, uppnår motsvarande arbetslag samma antal på två och en halv minut. Detta innebär att vi numera kan borra en ort på ca två och en halv timme, vilket är helt fantastiskt.”


När parken med bergborrmaskiner byttes ut upptäcktes även en oväntad bonus. Testerna som hade utförts med COP 1838HD+ visade att modellerna kunde användas mångsidigt, även om de hade konstruerats specifikt för ortdrivning. Om de monterades på maskinparkens Simba-riggar kunde de användas för ringborrning av långa hål med samma effektivitet och utan fel. Det fastställdes också att den nya COP 1435 var tillräckligt kraftfull och robust för installation av 2,5 m långa bergbultar, en uppgift som inte hade kunnat genomföras före förnyelsen.

Läs hela berättelsen online under Gruv- och anläggningsteknik.


Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Delar Bergborrmaskiner 2016 Stenbrytning Bergborrmaskiner och rotationsenheter Internationell Riggar för ovanjordsborrning Kundberättelse

Fler nyheter om detta ämne